INDEKS TEMATYCZNY

krytyka artystyczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wartościowanie w estetyce scjentyzmu (przykład Antoniego Sygietyńskiego). Studia Filozoficzne, nr 1, 65-75, 1969. Detko, Jan.

W kręgu problematyki krytyki artystycznej. [Polemika z: Stefanowska, Zofia. Czym jest a czym nie jest krytyka literacka]. Studia Filozoficzne, nr 3, 123-129, 1965. Gołaszewska, Maria.  

Z badań nad genezą krytyki artystycznej. Estetyka, III, 155-175, 1962. Gołaszewska, Maria.

Program sztuki narodowej w polskiej krytyce artystycznej okresu romantyzmu. Myśl Filozoficzna, nr 3, 99-134, 1956. Morawski, Stefan.