INDEKS TEMATYCZNY

krytyka kultury


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Racjonalizm zbłąkany: husserlowska krytyka obiektywizmu. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 288-295, 1983. Święcicka, Krystyna.

Polemika Artura Gorskiego z Fryderykiem Nietzschem. Z dziejów recepcji niemieckiej filozofii życia w Polsce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 243-273, 1982. Miklaszewska, Justyna.

Sprzeczność i jej zniesienie w filozofii Theodora W. Adorna. Studia Filozoficzne, nr 11, 59-75, 1980. Piórczyński, Józef.

Szkoła frankfurcka a marksizm (1942-1976). Studia Filozoficzne, nr 5, 87-111, 1978. Malinowski, Antoni.

Życie - kultura - cywilizacja. Historiozofia Oswalda Spenglera jako wyraz kryzysu i krytyki kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 103-139, 1976. Kołakowski, Andrzej.

Walter Benjamin jako teoretyk współczesnej kultury. Studia Filozoficzne, nr 6, 23-44, 1971. Sauerland, Karol.

Doktryna etyczna Karola Fouriera. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Majler, Janina.

"Przerosty cywilizacyjne a wartości twórcze" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 97-107. Warszawa, PWN, 1960. Grzegorczyk, Andrzej.

"Niektóre aspekty i zagadnienia dramatu St. I. Witkiewicza Szewcy" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 21-33. Warszawa, PIW, 1957.Szuman, Stefan.