INDEKS TEMATYCZNY

kryzys kultury


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Pamięć i czas. Znak, nr 425-426, 121-136, 1990. Wolicka, Elżbieta.

Spór o granice racjonalności. Szestow - Husserl. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 141-190, 1988.
Spór o granice racjonalności (II). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 159-171, 1989. Wodziński, Cezary.

Instrumentalizacja filozofii. Filozofia a kryzys współczesnej kultury. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 208-216, 1986. Bronk, Andrzej.

"Byt" i "sens". Krytyka transcendentalna jako samowiedza kryzysu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-26, 1984. Głowacki, Marek K.

Emmanuel Levinas: kultura immanencji. Studia Filozoficzne, nr 9, 137-151, 1984. Skarga, Barbara.

Zejście Zaratustry. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 43-58, 1982. Mackiewicz, Witold.

Kryzys naszych czasów. Diagnoza współczesnej cywilizacji w twórczości P. Sorokina. Studia Filozoficzne, nr 10, 21-48, 1981. Wodzyńska, Maria.

Spóźniony słowianofil. Pitrima Sorokina filozofia kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 141-168, 1981. Wodzyńska-Walicka, Maria.

Mieć czy być - czyli Zachodnie poszukiwania szansy przetrwania. Studia Filozoficzne, nr 9, 27-44, 1980. Zacher, Lech.

Wyjście z jaskini na górę Moria (esej o kulturze i cywilizacji). Znak, nr 300, 508-533, 1979. Grygiel, Stanisław.

O niewspółmierności rozwoju. [Rec. Bell, Daniel. Cultural Contradictions of Capitalism]. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-164, 1979. Magala, Sławomir.

Wartość tradycji. Tarnowska, Maria (tłum.). Znak, nr 300, 547-557, 1979. Melsen, A. G. M. van.

Społeczna twórczość a państwo. (Tłum. anonim.) Studia Filozoficzne, nr 7, 3-11, 1978. Gregorios, Paul.

Sprzeczności kulturowe kapitalizmu. [Rec. Bell, Daniel. Cultural Contradictions of Capitalism]. Studia Filozoficzne, nr 4, 185-188, 1978. Kaniowski, Andrzej M.

Impresje futurologiczne. Znak, nr 284, 213-226, 1978. Życiński, Józef.

Życie - kultura - cywilizacja. Historiozofia Oswalda Spenglera jako wyraz kryzysu i krytyki kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 103-139, 1976. Kołakowski, Andrzej.

Marksizm a "krytyczna teoria" Maxa Horkheimera. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-71, 1974. Wendland, Zbigniew.

Dwie twarze losu. Fragment szkicu o Fryderyku Nietzschem. Znak, nr 222, 1634-1648, 1972. Bieńkowska, Ewa.

Od Sacrum Imperium do technopolis przyszłości. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 205-221, 1972. Jakubowska, Janina i Płużański, Tadeusz.

Człowiek jako przedmiot i podmiot oceny estetycznej. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 31-54, 1972. Kuczyńska, Alicja.

Kryzys filozofii a kryzys społeczeństwa. Znak, nr 193-194, 973-980, 1970. Szpotański, Zenon.

U podstaw fenomenologii Husserla. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Martel, Karol.

Mounier. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Płużański, Tadeusz.

Filozofia życia. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Kuczyński, Janusz.

Dekadencja kultury mieszczańskiej w analizach Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-90, 1962. Kuczyński, Janusz.

Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Estreicher, Karol (wybór i przedmowa), 5-17. Warszawa, Czytelnik, 1960. Chwistek, Leon.