INDEKS TEMATYCZNY

kultura starożytnej Grecji i Rzymu


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Katabaza w starożytności. Studia Filozoficzne, nr 9, 109-122, 1989. Winiarczyk, Adam.

Związki episteme i techne. Starożytny ideał wiedzy. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 21-31, 1987. Magierska, Sabina.

Homerowy ideał bohatera. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-144, 1986. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Kultura antyku jako wizja przyszłości. (Kilka uwag o "Narodzinach tragedii" Fryderyka Nietzschego). Studia Filozoficzne, nr 1, 117-127, 1981. Górniak, Krystyna.

Myśl antyczna w tradycji szartryjskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 17-26, 1980. Boczar, Mieczysław.

Czy naśladować starożytnych Greków i Rzymian. Studia Filozoficzne, nr 9, 71-85, 1980. Winniczuk, Lidia.

Lukian a piękno. Studia Filozoficzne, nr 3, 111-120, 1978. Winniczuk, Lidia.

Twórczość - odtwórczość - wytwórczość w kulturze starożytnej Grecji i w Rzymie. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 47-51, 1978. Winniczuk, Lidia.

Narodziny filozofii. Studia Filozoficzne, nr 12, 143-159, 1977. Cackowski, Zdzisław.

Podstęp w walce. (Od Homera do Tukidydesa). Etyka, t. 14, 229-254, 1975. Heza, Edmund.

Kryzys arystokratycznego pojęcia aretē. Z badań nad historią myśli greckiej. Etyka, t. 10, 61-85, 1972. Heza, Edmund.

Źródła myśli greckiej. [Rec. Vernant, Jean-Pierre. Źródła myśli greckiej]. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 155-158, 1970. Michalski, Krzysztof.

Psychologia historyczna Jean-Pierre Vernanta. [Rec. Vernant, Jean-Pierre. Mythe et pensée chez les Grecs Études de psychologie historique]. Studia Filozoficzne, nr 3, 250-255, 1967. Król, Marcin.

Sztuka klasyczna a dwie filozofie. Estetyka, IV, 73-83, 1963. Tatarkiewicz, Władysław.

Przechadzki ateńskie. Warszawa, PWN, 1960. Witwicki, Władysław.

Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa, PAX, 1959. Krokiewicz, Adam.
PRZEDRUK: Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa, Aletheia, 2000.

Studia orfickie. Warszawa, Trzaska, Evert i Michalski, 1947. Krokiewicz, Adam.
PRZEDRUK: Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa, Aletheia, 2000.