INDEKS TEMATYCZNY

kwantyfikator / kwantyfikacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Jedno- i wielo- zakresowa logika klasyczna. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-112, 1984. Nieznański, Edward.

Charakterystyka kwantyfikatorów w aksjomatycznej teorii konsekwencji. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 5-7, 1981. Borkowski, Ludwik.

Bezkwantyfikatorowy założeniowy system rachunku nazw. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 133-148, 1980. Borkowski, Ludwik.

Wyrażenia z kwantyfikatorami w logikach zmiany i logikach czynów. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 163-171, 1978. Kubiński, Tadeusz.

Kwantyfikacja terminów w zdaniach logiki tradycyjnej. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 5-15, 1960. Kamiński, Stanisław.