INDEKS TEMATYCZNY

lewica heglowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Feuerbach, Marks i lewica heglowska w kwartalniku "The Philosophical Forum". Studia Filozoficzne, nr 11, 173-179, 1980. Kozłowski, Marek.

Lewica heglowska. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969. Panasiuk, Ryszard.

Historia i współczesność. Próba rekonstrukcji historiozofii młodego Marksa zawartej w jego pismach powstałych przed rokiem 1844. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-17, 1968. Panasiuk, Ryszard.

Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1843. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Panasiuk, Ryszard.

Obrachunki filozoficzne Karol Marksa w "Ideologii niemieckiej". Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Michalik, Mieczysław.

Ludwik Feuerbach a problemy metodologiczne związane z historią etyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 121-143, 1961. Jankowski, Henryk.

Dzieło Ludwika Feuerbacha. Myśl Filozoficzna, nr 4, 141-157, 1954. Kroński, Tadeusz.