INDEKS TEMATYCZNY

krytyka literacka / literatura / literaturoznawstwo / teoria literatury


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Literatura i okrucieństwo. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 111-123, 1989. Zimand, Roman.

"Mdłości" - powieść z tezą czy antynomia kłamcy? Studia Filozoficzne, nr 11, 41-54, 1988. Puszko, Hanna.

Gombrowicz wobec "dylematu formy". Studia Filozoficzne, nr 11, 55-73, 1988. Worwąg, Michał.

Eseje Elzenberga i ich przesłanie. Studia Filozoficzne, nr 12, 137-144, 1986. Skarga, Barbara.

Estetyczny odbiór utworu literackiego. Zagadnienia teoretyczne. Roczniki Filozoficzne, 32(4), 113-124, 1984. Manek, Anna.

Praca, komunikacja, defetyszyzacja. (Ku Marksowskiej koncepcji pracy artystycznej). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 17-44, 1982. Owczarek, Bogdan.

Pojęcie realizmu w literaturze według György Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 3, 51-78, 1981. Jasiński, Bogusław.

Światopogląd jako czynnik strukturotwórczy w powieści. Bernanos i jego powieść - poszukiwanie. Studia Filozoficzne, nr 6, 101-121, 1981. Milecki, Aleksander.

Horyzont mityczny literatury Młodej Polski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 117-160, 1980. Floryńska, Halina.

Malraux a ekspresjonizm. Studia Filozoficzne, nr 8, 69-88, 1980. Milecki, Aleksander.

Uwagi o marksistowskiej teorii i krytyce literackiej. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-156, 1980. Stasiński, Maciej.

Głos literatury. Znak, nr 283, 31-45, 1978. Bieńkowska, Ewa.

O swoistości monizmu modernistycznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 111-124, 1976. Kuderowicz, Zbigniew.

Literatura i los. Znak, nr 254, 1025-1030, 1975. Bieńkowska, Ewa.

Literatura i krąg ludzkiej twórczości. Znak, nr 253, 889-894, 1975. Bieńkowska, Ewa.

Rumuński słownik pojęć literackich. [Rec. Marino, Adrian. Dictionar de idei literare (A-G)]. Studia Filozoficzne, nr 6, 145-152, 1975. Piechocki, Wiesław.

Problemy estetyki marksistowskiej. [Rec. Hawthorn, J. M. Identity and Relationship. A Contribution to Marxist Theory of Literary Criticism]. Studia Filozoficzne, nr 7, 191-196, 1975. Puszko-Miś, Hanna.

Stanisław Ignacy Witkiewicz. (W 90. rocznicę urodzin). Studia Filozoficzne, nr 5, 3-19, 1975. Sarna, Jan W.

Twórczość i blaga. Z Jarosławem Iwaszkiewiczem rozmawia Zbigniew Taranienko. Studia Filozoficzne, nr 12, 71-76, 1975.

Strukturalizm w badaniach literackich. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-158, 1973. Taranienko, Zbigniew.

Dostojewskiego walka z szatanem. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 135-153, 1973. Urbankowski, Bohdan.

Kafka - Proust - Picasso. Fenomenologiczno-egzystencjalistyczna próba interpretacji współczesnej sztuki i literatury. [Rec. Biemel, Walter. Philosophische Analysen zur Kunst der Gegenwart]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 243-245, 1972. Sauerland, Karol.

Studia z estetyki. T. 3. Warszawa, PWN, 1970. Ingarden, Roman.

Sartre wobec literatury. [Rec. Sartre, Jean-Paul. Czym jest literatura? Wybór szkiców krytyczno-literackich]. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 99-105, 1969. Cybulska, Maja E.

Epopeja i powieść w interpretacji György Lukacsa. [Rec. Lukacs, György. Teoria powieści]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 116-122, 1969. Cybulska, Maja E.

Czas i przestrzeń Joyce'a (o epizodzie dramatycznym "Ulissesa"). Studia Filozoficzne, nr 6, 97-118, 1969. Taranienko, Zbigniew.

Mieszczański humanizm na progu ciemności. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 197-231, 1969. Urbankowski, Bohdan.

Problematyka terminów teoretycznych w odniesieniu do pojęć literaturoznawczych. Poznań, PTPN Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 1967. Kmita, Jerzy.

Ideał i praktyka. Szkice i kroniki. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1966. Beylin, Paweł.

Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii. Toruń, PWN, 1966; wyd. 2 Toruń, Wyd. UMK, 2005. Elzenberg, Henryk.

Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne. Kraków, Znak, 1966. Elzenberg, Henryk.

O znakach literackich i znakach teatralnych. Studia Estetyczne, t. 2, 243-260, 1965. Brach, Jolanta.

Lucien Goldmann o socjologii powieści. Studia Estetyczne, t. 2, 179-204, 1965. Brodzka, Alina.

Wokół estetyki faktu. Studia Estetyczne, t. 2, 261-270, 1965. Kąkolewski, Krzysztof.

O dwu metodach doboru terminów teoretyczno-literackich. Studia Estetyczne, t. 2, 143-160, 1965. Kmita, Jerzy.

Welleka "Podstawy wiedzy o literaturze". [Rec. Wellek, René. Concepts of Criticism]. Studia Estetyczne, t. 2, 393-396, 1965. Nordin, Karin.

Ericha Auerbacha historia realizmu. Studia Estetyczne, t. 2, 205-226, 1965. Żabicki, Zbigniew.

U źródeł nowożytnej krytyki literackiej. [Rec. Weinberg, Bernard. A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance]. Studia Estetyczne, t. 1, 350-352, 1964. Kuczyńska, Alicja.

"Struktura a wizja poetycka. Na podstawie analizy estetycznej 'Nieboskiej komedii'" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 445-470. Kraków, PWN, 1964. Tymieniecka, Anna Teresa.

Początki kultury modernistycznej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 3, 91-119, 1964. Zimand, Roman.

Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa, PWN, 1963. Gołaszewska, Maria.

Fikcja w dziele literackim a jego zawartość poznawcza. Studia Filozoficzne, nr 3, 159-184, 1961. Markiewicz, Henryk.

O pojęciu tematu. Wrocław, Ossolineum, 1961. Pelc, Jerzy.

O Brzozowskim i inne szkice. Warszawa, Czytelnik, 1961. Stawar, Andrzej.

Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Estreicher, Karol (wybór i przedmowa), 5-17. Warszawa, Czytelnik, 1960. Chwistek, Leon.

O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Warszawa, PWN, 1960; wyd. 2 1988. Ingarden, Roman.

W sprawie funkcji semantycznych języka literatury [Polemika z: Pelc, Jerzy. O istnieniu i strukturze dzieła literackiego]. Studia Filozoficzne, nr 5, 175-189, 1959. Kmita, Jerzy.

Pojęcie prądu w historii literatury. Studia Filozoficzne, nr 2, 114-141, 1959. Markiewicz, Henryk.

"Szkic analizy znaczeniowej terminu 'Ideologia dzieła literackiego'" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 142-177. Warszawa, PWN, 1959. Pelc, Jerzy.

O istnieniu i strukturze działa literackiego. [Polemika z: Pelc, Jerzy. O istnieniu i strukturze działa literackiego: rozważania logiczne nad Studiami z estetyki Romana Ingardena]. Studia Filozoficzne, nr 5, 142-157, 1958. Gierulanka, Danuta i Półtawski, Andrzej.

Studia z estetyki. T. 2. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 1966. Ingarden, Roman.

O istnieniu i strukturze dzieła literackiego. Rozważania logiczne nad Studiami z estetyki Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-164, 1958. Pelc, Jerzy.

Studia z estetyki. T. 1. Warszawa, PWN, 1957; wyd. 2 1966. Ingarden, Roman.

Sporne problemy klasowej interpretacji literatury. Myśl Filozoficzna, nr 2, 102-131, 1957. Markiewicz, Henryk.

Wissarion Bieliński i zagadnienia romantyzmu. Myśl Filozoficzna, nr 3, 57-98, 1956. Walicki, Andrzej.

Pisma. T. 1, 1841-1842. T. 2, 1842. T. 3, 1843. T. 4, 1944-1846. T. 5, posłowia, przypisy, skorowidze. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1955. Dembowski, Edward.

O brązownictwie i antybrązownictwie. W sprawie monografii o Bronisławie Białobłockim [Polemika z: Osiadacz, Alina. W sprawie monografii o Bronisławie Białobłockim]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 122-148, 1955. Sandler, Samuel.

O marksistowskie literaturoznawstwo w Polsce. [Rec. Żółkiewski, Stefan. Stare i nowe literaturoznawstwo]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 349-364, 1952. Markiewicz, Henryk.

Przeciw faszyzacji kultury. [Rec. Fox, Literature and Reality. Klingender, F. D. Marxism and Modern Art. Fast, H. Literature and reality].  Myśl Filozoficzna, nr 4, 324-338, 1952. Morawski, Stefan.

[Rec. Wellek, René & Warren, Austin. The Theory of Literature]. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 24-29, 1949. Sławińska, Irena.