INDEKS TEMATYCZNY

krytyka literacka / literaturoznawstwo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Uwagi o marksistowskiej teorii i krytyce literackiej. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-156, 1980. Stasiński, Maciej.

Rumuński słownik pojęć literackich. [Rec. Marino, Adrian. Dictionar de idei literare (A-G)]. Studia Filozoficzne, nr 6, 145-152, 1975. Piechocki, Wiesław.

Problemy estetyki marksistowskiej. [Rec. Hawthorn, J. M. Identity and Relationship. A Contribution to Marxist Theory of Literary Criticism]. Studia Filozoficzne, nr 7, 191-196, 1975. Puszko-Miś, Hanna.

Strukturalizm w badaniach literackich. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-158, 1973. Taranienko, Zbigniew.

Problematyka terminów teoretycznych w odniesieniu do pojęć literaturoznawczych. Poznań, PTPN Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 1967. Kmita, Jerzy.

Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne. Kraków, Znak, 1966. Elzenberg, Henryk.

Ideał i praktyka. Szkice i kroniki. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1966. Beylin, Paweł.

U źródeł nowożytnej krytyki literackiej. [Rec. Weinberg, Bernard. A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance]. Studia Estetyczne, t. 1, 350-352, 1964. Kuczyńska, Alicja.

Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa, PWN, 1963. Gołaszewska, Maria.

O pojęciu tematu. Wrocław, Ossolineum, 1961. Pelc, Jerzy.

Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Estreicher, Karol (wybór i przedmowa), 5-17. Warszawa, Czytelnik, 1960. Chwistek, Leon.

"Szkic analizy znaczeniowej terminu 'Ideologia dzieła literackiego'" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 142-177. Warszawa, PWN, 1959. Pelc, Jerzy.

Pisma. T. 1, 1841-1842. T. 2, 1842. T. 3, 1843. T. 4, 1944-1846. T. 5, posłowia, przypisy, skorowidze. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1955. Dembowski, Edward.

O brązownictwie i antybrązownictwie. W sprawie monografii o Bronisławie Białobłockim [Polemika z: Osiadacz, Alina. W sprawie monografii o Bronisławie Białobłockim]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 122-148, 1955. Sandler, Samuel.

O marksistowskie literaturoznawstwo w Polsce. [Rec. Żółkiewski, Stefan. Stare i nowe literaturoznawstwo]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 349-364, 1952. Markiewicz, Henryk.

Przeciw faszyzacji kultury. [Rec. Fox, Literature and Reality. Klingender, F. D. Marxism and Modern Art. Fast, H. Literature and reality].  Myśl Filozoficzna, nr 4, 324-338, 1952. Morawski, Stefan.

[Rec. Wellek, René & Warren, Austin. The Theory of Literature]. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 24-29, 1949. Sławińska, Irena.