INDEKS TEMATYCZNY

logiczna teoria języka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Spór o logikę formalną. Rekonstrukcja czy wyjaśnienie języka zastanego? Znak, nr 317, 1478-1495, 1980. Gawroński, Alfred.

Filozoficzne perspektywy logicznych teorii języka naturalnego. Studia Filozoficzne, nr 5, 45-56, 1977. Koj, Leon.

Filozoficzne teorie negacji. Studia Filozoficzne, nr 5, 71-86, 1977. Kowalski, Zdzisław.

O pojęciu nieistotnego występowania terminów. (Przyczynek do słownika logicznego). Studia Filozoficzne, nr 3, 79-85, 1976. Przełęcki, Marian.

Język matematyczny i odwzorowanie. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-69, 1971. Lubański, Mieczysław.