INDEKS TEMATYCZNY

logika czynów


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wyrażenia z kwantyfikatorami w logikach zmiany i logikach czynów. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 163-171, 1978. Kubiński, Tadeusz.