INDEKS TEMATYCZNY

logika erotetyczna (pytań)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zasadność pytań. Studia Filozoficzne, nr 12, 142-150, 1988. Koj, Leon.

Wstęp do logicznej teorii pytań. Warszawa, PWN, 1971. Kubiński, Tadeusz.