INDEKS TEMATYCZNY

logika formalna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Roman Ingarden o współczesnej logice formalnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 107-121, 1985. Grodziński, Eugeniusz.

Twórczość Ajdukiewicza a rozwój logiki formalnej. Studia Filozoficzne, nr 5, 135-147, 1984. Batóg, Tadeusz.

Kierunki polskich badań nad tradycyjną asertoryczną logiką formalną. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-176, 1966. Nieznański, Edward.

Logika formalna a rozwój poznania. Studia Filozoficzne, nr 1, 51-61, 1966. Suszko, Roman.

Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej? Roczniki Filozoficzne, 12(1), 108-112, 1964. Kamiński, Stanisław.

O pojęciu wnioskowania dedukcyjnego. [Polemika z: Czerwiński, Zbigniew. O pojęciu wnioskowania dedukcyjnego]. Studia Filozoficzne, nr 5, 79-81, 1961. Czeżowski, Tadeusz.

Studia z zakresu systematyzacji rachunku zdań. Studia Filozoficzne, nr 6, 117-161, 1961. Kraszewski, Zdzisław.

Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Ładosz, Jarosław.

Pewna metoda wyboru hipotezy statystycznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 135-144, 1961. Szaniawski, Klemens.

Przyczynek do zagadnienia stosunku logiki formalnej i dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 239-257, 1960. Narski, Igor.

[Rec. Lorenzen, Paul. Formale Logik]. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 170-173, 1959/1960. Gumański, Leon.

Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania. Diachroniczna logika formalna. Myśl Filozoficzna, nr 2, 27-56, 1957. Suszko, Roman.
Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania. Cz. 2. Myśl Filozoficzna, nr 3, 34-67, 1957.

[Rec. Prior, A. N. Formal Logic]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 207-209, 1955-1957. K., St.

[Rec. Bocheński, Innocenty M. Formale logik]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 217-219, 1955-1957. K., St.

Problem logiki w świetle marksistowskiej teorii poznania (cz. I). [Polemika z: Ładosz, Jarosław. O sprzecznościach logicznych i dialektycznych]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 124-149, 1956. Eilstein, Helena.
Problem logiki w świetle marksistowskiej teorii poznania (cz. II). Myśl Filozoficzna, nr 6, 116-132, 1956.

O sprzecznościach logicznych i dialektycznych. [Polemika z: Schaff, Adam. Zasada sprzeczności w świetle logiki dialektycznej]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 106-135, 1956. Ładosz, Jarosław.

Niektóre zagadnienia logiki formalnej w świetle teorii marksizmu-leninizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 43-78, 1955. Rolbiecki, Waldemar.

Geneza pomysłu Scheffera dotyczącego redukcji pięciu stałych logicznych do pewnej stałej różnej od nich. Roczniki Filozoficzne, II-III, 423-428, 1949-1950. Korcik, Antoni.