INDEKS TEMATYCZNY

logika intencjonalna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Stosowalność logiki intencjonalnej i logiki matematycznej w filozofii klasycznej według H. B. Veatcha. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 136-143, 1976. Żegleń, Urszula.