INDEKS TEMATYCZNY

logika klasyczna / tradycyjna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zagadnienie obowiązywalności klasycznego rachunku zdań. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 39-56, 1988. Kiczuk, Stanisław.

Stosowalność dowodów założeniowych w systemach opartych na klasycznym rachunku logicznym. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 45-58, 1984. Kiczuk, Stanisław.

Jedno- i wielo- zakresowa logika klasyczna. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-112, 1984. Nieznański, Edward.

Kwantyfikacja terminów w zdaniach logiki tradycyjnej. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 5-15, 1960. Kamiński, Stanisław.

Próba aksjomatyzacji logiki tradycyjnej. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 1, 211-228, 1946. Łoś, Jerzy.