INDEKS TEMATYCZNY

logika matematyczna / symboliczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Stosowalność logiki intencjonalnej i logiki matematycznej w filozofii klasycznej według H. B. Veatcha. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 136-143, 1976. Żegleń, Urszula.

Nowy polski podręcznik logiki matematycznej. [Rec. Grzegorczyk, Adam. Zarys logiki matematycznej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 220-225, 1962. Mostowski, Andrzej.

[Rec. Applications scientifiques de la logique mathématique. Actes de 2e Colloque... Paris 1952]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 197-200, 1955-1957. K., St.

Logika matematyczna i teoria podstaw matematyki w ZSRR. Myśl Współczesna, nr 12, 390-396, 1949. Suszko, Roman.

Zagadnienia logiczne a matematyka. Myśl Współczesna, nr 7-8, 57-70, 1947. Jaśkowski, Stanisław.