INDEKS TEMATYCZNY

logika modalna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Momenty bytowe i modalności. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 111-121, 1990. Woleński, Jan.

O niektórych problemach związanych ze stosowaniem logik modalnych. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 189-306, 1986. Kiczuk, Stanisław.

[Rec. Zeman, J. Jay. Modal Logic. The Lewis-Modal Systems]. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 213-218, 1984. Dutkiewicz, Rafał.

Logika modalna. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 163-177, 1984. Gumański, Leon.

Ontologiczna doniosłość logiki modalnej. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 73-82, 1984. Żegleń, Urszula.

[Rec. Gabbay, Dov M. Investigations in Modal and Tense Logics with Applications to Problems in Philosophy and Linguistics]. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 193-196, 1977. Gumański, Leon.

[Rec. Rescher, Nicholas. Studies in Modality]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 146-148, 1977. Żegleń, Urszula.

[Rec. Zeman, J. Jay. Modal Logic. The Lewis-Modal Systems]. Ruch Filozoficzny, XXXII (4), 275-279, 1974. Gumański, Leon.

Możliwości zastosowania logiki modalnej w metodologii nauki. Studia Filozoficzne, nr 12, 89-102, 1974. Tempczyk, Michał.

[Rec. Hintikka, Jaakko. Models for Modalities. Selected Essays]. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 253-257, 1971. Gumański, Leon.