INDEKS TEMATYCZNY

logika norm / ocen


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Logika deontyczna czy logika norm? Studia Filozoficzne, nr 12, 111-120, 1988. Gumański, Leon.

O normach i ich logice. Uwagi na marginesie artykułu von Wrighta "Is and Ought". Roczniki Filozoficzne, 35(1), 71-86, 1987. Kalinowski, Jerzy.

Logika i normy. Studia Filozoficzne, nr 5, 45-56, 1976. Woleński, Jan.

O tzw. słabych i mocnych dozwoleniach. Studia Filozoficzne, nr 8, 115-124, 1974. Opałek, Kazimierz i Woleński, Jan.

[Rec. Kalinowski, Georges. La logique des normes]. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 77-79, 1973. Kamiński, Stanisław.

Logika ocen. [Rec. Iwin, Aleksander A. Osnowanija łogiki ocenok]. Etyka, t. 11, 197-206, 1973. Kmita, Jerzy.

Jerzego Kalinowskiego "Logika norm" i sprawy sporne. [Polemika z: Kalinowski, G. La logique des normes]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 209-214, 1972. Ziembiński, Zygmunt.

Problem wynikania norm prawnych. [Polemika z: Woleński, Jan. O tzw. paradoksie Alfa Rossa w logice norm]. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-227, 1967. Peczenik, Aleksander.

O tzw. paradoksie Alfa Rossa w logice norm. Studia Filozoficzne, nr 1, 93-101, 1966. Woleński, Jan.

Interpretacja prawa a logika zdań normatywnych. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 151-169, 1955/1957. Kalinowski, Jerzy.