INDEKS TEMATYCZNY

logika prawa, prawnicza


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

[Rec. Tammelo, Ilmar & Moens, Gabriël. 1976, German, Book edition: Logische Verfahren der juristischen Begründung. Eine Einführung. Tammelo, Ilmar. Modern Logic in the Service of Law]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 42-45, 1979. Gumański, Leon.

"Dwie koncepcje logiki prawniczej" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 235-243. Warszawa, PWN, 1967. Gregorowicz, Jan.