INDEKS TEMATYCZNY

logika / rachunek nazw / predykatów


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Logika nazw i logika zdań w traktacie Boecjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-77, 1985. Majewski, Maksymilian.

Bezkwantyfikatorowy założeniowy system rachunku nazw. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 133-148, 1980. Borkowski, Ludwik.

O operatorze deskrypcyjnym w ontologii Leśniewskiego. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 144-152, 1978. Borkowski, Ludwik.

Uwagi z historii logiki. Myśl Filozoficzna, nr 1, 164-176, 1957. Grzegorczyk, Andrzej.