INDEKS TEMATYCZNY

logika starożytna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wykłady z dziejów logiki. Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1985. Kotarbiński, Tadeusz.

Niektóre porządki w zdaniach rozłącznych i równoważnych (fragment z algebry logiki). Roczniki Filozoficzne, I, 191-197, 1948. Żukowski, Eugeniusz.