INDEKS TEMATYCZNY

logika temporalna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zagadnienie konstruowalności logiki zdań czasowych. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 149-166, 1980. Kiczuk, Stanisław.

[Rec. McArthur, Robert P. Tense Logic]. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 138-142, 1979. Kiczuk, Stanisław.

Logika temporalna. [Rec. Gardies, Jean-Louis. La logique du temps]. Studia Filozoficzne, nr 11, 155-162, 1978. Kowalski, Zdzisław.

[Rec. Gabbay, Dov M. Investigations in Modal and Tense Logics with Applications to Problems in Philosophy and Linguistics]. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 193-196, 1977. Gumański, Leon.

O tzw. przeze mnie zdaniach temporalnych. Studia Filozoficzne, nr 6, 55-77, 1972. Leszczyński, Jan.