INDEKS TEMATYCZNY

logika zmiany


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

System logiki zmiany. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 143-179, 1985. Kiczuk, Stanisław.

Zagadnienie zmiany a program logiki zmiany. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 119-144, 1982. Kiczuk, Stanisław.

Problem konstruowalności logiki zmiany. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 145-168, 1982. Kiczuk, Stanisław.

Wyrażenia z kwantyfikatorami w logikach zmiany i logikach czynów. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 163-171, 1978. Kubiński, Tadeusz.