INDEKS TEMATYCZNY

ludzie a zwierzęta


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kultura a wartości moralne. Studia Filozoficzne, nr 1, 47-54, 1989. Półtawski, Andrzej.

Wokół pojęcia świadomości. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 47-59, 1988. Latawiec, Anna M.

W poszukiwaniu zapomnianych więzów. [Rec. Wilson, Edward O. Biophilia. The Human Bond with Other Species]. Znak, nr 408, 68-73, 1989. Życiński, Józef.

Obowiązki człowieka i prawa zwierząt. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 18, 11-38, 1980. Feinberg, Joel.

Prawa zwierząt w ujęciu chrześcijańskim. [Rec. Linzey, Andrew. Animal Rights: A Christian Assessment of Man's Treatment of Animals]. Etyka, t. 18, 304-307, 1980. Jedynak, Anna.

Etyka kulinarna? [Rec. Clark, Stephen R. L. The Moral Status of Animals]. Etyka, t. 18, 291-295, 1980. Kurczewski, Jacek.

Zwierzęta i ludzie jako istoty równe: odpowiedź Reganowi. [Polemika z: Regan, Tom. Prawa i krzywda zwierząt]. Etyka, t. 18, 125-133, 1980. Sencerz, Stefan.

Ludzkie obowiązki i prawa zwierząt. [Rec. Animal Rights and Human Obligations. Regan, Tom & Singer, Peter (eds)]. Etyka, t. 18, 295-299, 1980. Sencerz, Stefan.

Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie. Szawarski, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 18, 49-62, 1980. Singer, Peter.

Wprowadzenie. [Do tomu poświęconemu stosunkowi ludzi do zwierząt]. Etyka, t. 18, 7-9, 1980. Szawarski, Zbigniew.

Eksperyment na zwierzętach jako narzędzie nauk o zachowaniu ludzkim. Studia Filozoficzne, nr 7, 83-94, 1975. Sułek, Antoni.

Niektóre aspekty marksistowskiej kategorii potrzeby. Studia Filozoficzne, nr 1, 129-147, 1974. Poliński, Daniel.

Pojęcie praktyki w filozoficznej antropologii (I). Studia Filozoficzne, nr 8, 7-33, 1973. Jaroszewski, Tadeusz M.
Pojęcie praktyki w antropologii filozoficznej (II). Studia Filozoficzne, nr 9, 2-24, 1973.

Antropologia Hobbesa. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-211, 1967. Suchodolski, Bogdan.

Próba rozwiązania problemu pochodzenia duszy ludzkiej. Znak, nr 87, 1181-1234, 1961. Kłósak, Kazimierz.

Zagadnienie pochodzenia duszy ludzkiej a teoria ewolucji. Roczniki Filozoficzne, 8(3), 53-123, 1960. Kłósak, Kazimierz.