INDEKS TEMATYCZNY

mądrość


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Nauka i filozofia a mądrość. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 19-26, 1983. Kamiński, Stanisław.

Pokój jest konsekwencją mądrości. Studia Filozoficzne, nr 5, 28-35, 1972. Gogacz, Mieczysław.

Logika mądrości. [Rec. Binkley, Robert. A Theory of Practical Reason]. Etyka, t. 4, 204-208, 1969. Szawarski, Zbigniew.

Mądrość a wiedza w świetle wypowiedzi św. Augustyna. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 111-118, 1967. Kowalczyk, Stanisław.

O roli filozofii i o niektórych jej typach. Znak, 36, 2-21, 1957. Swieżawski, Stefan.

Arystotelesowska teoria sprawności intelektualnych, czyli o dwu pojęciach mądrości. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 45-65, 1955/1957.Kalinowski, Jerzy.