INDEKS TEMATYCZNY

malarstwo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Albrecht Dürer: wiedza i działanie artystyczne. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-97, 1980. Gutowski, Jacek.

Spór o perspektywę renesansową. Studia Estetyczne, t. 1, 215-233, 1964. Rzepińska, Maria.

Doktryna i wizja artystyczna w rozprawie L. B. Albertiego O Malarstwie. Estetyka, IV, 107-126, 1963. Rzepińska, Maria.

Przestrzeń w obrazach van Gogha. Estetyka, IV, 157-171, 1963. Zając, Józef L.

Przestrzeń w obrazach. Estetyka, III, 103-130, 1962. Zając, Józef L.

O Winckelmannowskiej koncepcji alegorii. Estetyka, II, 161-177, 1961. Szarota, Elida Maria.

Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Estreicher, Karol (wybór i przedmowa), 5-17. Warszawa, Czytelnik, 1960. Chwistek, Leon.

O tak zwanym malarstwie abstrakcyjnym. Estetyka, I, 147-168, 1960. Ingarden, Roman.

Geneza i podstawy malarstwa bezprzedmiotowego. Estetyka, I, 169-188, 1960. Wallis, Mieczysław.

O racjonalistycznym malarstwie współczesnym. Estetyka, I, 189-196, 1960. Zwolińska, Krystyna.

Myśl a marmur i inne szkice estetyczne. Junghertz, Halina (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1959. Sobeski, Michał.

"Stanisław Ignacy Witkiewicz jako teoretyk malarstwa" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 35-54. Warszawa, PIW, 1957. Wallis, Mieczysław.

Program sztuki narodowej w polskiej krytyce artystycznej okresu romantyzmu. Myśl Filozoficzna, nr 3, 99-134, 1956. Morawski, Stefan.

Dwa pojęcia formy. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 88-101, 1949. Tatarkiewicz, Władysław.