INDEKS TEMATYCZNY

marksizm-leninizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Człowiek we współczesnym świecie". XIV sesja Szkoły Warneńskiej. [Warna 7-14.06.1986]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-181, 1987. Jakubiak, Małgorzata B.

Zagadnienia wojny i pokoju w programie KPZR. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-126, 1987. Wohl, Andrzej.

Trzynaste spotkanie filozofów w Warnie. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 205-206, 1986. Jakubiak, Małgorzata.

Szósty Kongres Filozoficzny w NRD. Studia Filozoficzne, nr 9, 193-196, 1986.

Sprawozdanie z XVII Konferencji Redaktorów Naczelnych Pism Filozoficznych i Socjologicznych Krajów Socjalistycznych. [Bratysława-Smolnice 1983]. Studia Filozoficzne, nr 3, 219-230, 1984. Borgosz, Józef.

Marksizm jako perspektywa teoretyczna "Myśli Współczesnej" w latach 1949-1951. Studia Filozoficzne, nr 1, 159-177, 1984. Sadziński, Eugeniusz.

Spór o Plechanowa w literaturze radzieckiej lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 187-202, 1983. Musiał, Zbigniew.

XVI Konferencja Redaktorów Naczelnych pism filozoficznych i socjologicznych krajów socjalistycznych. [Berlin 1982]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 149-159, 1982. Borgosz, Józef.

Cenna monografia Klewczenii o rozwoju myśli marksistowsko-leninowskiej. [Rec. Klewczenija, A. S. Oczerki po istorii marksistsko-leninskoj fiłosofskoj mysli w Polsze]. Studia Filozoficzne, nr 11, 155-160, 1981. Wójcik, Stanisław.

Teoria i praktyka socjalizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-115, 1980. Botwina, Ryszard.

Dialektyka świadomości klasowej klasy robotniczej i empirycznej świadomości członków klasy robotniczej. Studia Filozoficzne, nr 3, 107-118, 1979. Botwina, Ryszard.

Czym się różni marksizm od pozytywizmu. Odpowiedź Jerzemu Kmicie. Studia Filozoficzne, nr 2, 133-148, 1978. Gordon, Mieczysław.

Praktyka filozofii. Niektóre tezy na temat społeczno-etycznych funkcji marksizmu-leninizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-22, 1978. Kuczyński, Janusz.

Filozofia praktyki - praktyka filozofii. [Spr. z kongresu Salzburg 1977]. Studia Filozoficzne, nr 3, 177-181, 1978. Pisarek, Henryk.

XIII narada redaktorów czasopism filozoficznych i socjologicznych krajów socjalistycznych. Studia Filozoficzne, nr 4, 177-184, 1978. Stawiński, Janusz.

Wielki Październik i filozofia marksistowsko-leninowska. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 10, 17-32, 1977. Konstantinow, F. W.

Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa a twórczy rozwój filozofii marksistowskiej. Jędrzejewski, Sławomir (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 33-42, 1977. Kosiczew, A. D.

Filozoficzne problemy marksistowsko-leninowskiej koncepcji pokoju. Wendland, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 21-30, 1977. Rupprecht, Frank.

XII Międzynarodowa konferencja redaktorów pism filozoficznych i socjologicznych europejskich krajów socjalistycznych w Sofii. [1-4.10.1975]. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-195, 1976. Borgosz, Józef.

Stan i aktualne potrzeby w upowszechnianiu marksistowsko-leninowskiej metodologii nauk społecznych i humanistycznych. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-16, 1976. Topolski, Jerzy.

Międzynarodowa konferencja redaktorów pism filozoficznych i socjologicznych europejskich krajów socjalistycznych w Budapeszcie. [28.10-2.11.1974]. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-176, 1975. Borgosz, Józef.

Integralność marksizmu-leninizmu. [Rec. Drobnicki, Oleg. Świat przedmiotów ożywionych. Problem wartości a filozofia marksistowska]. Studia Filozoficzne, nr 7, 221-225, 1974. Wiliński, Kazimierz.

Współczesna marksistowsko-leninowska estetyka w Bułgarii. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 187-201, 1973. Cenkow, Borys.

Żywotne problemy filozofii marksistowsko-leninowskiej. [Rec. Osnowy marksistsko-leninskoj fiłosofii. Konstantynow, F. W. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 281-284, 1972. Lekiewicz, Zdzisław. 

Teoretyczne podstawy metodyki wykładania filozofii marksistowsko-leninowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 245-248, 1972. O., K.

Leninowska krytyka rewizjonizmu. [Rec. Namiotkiewicz, Walery. Myśl polityczna marksizmu a rewizjonizm]. Studia Filozoficzne, nr 2, 209-213, 1970. Grünberg, Karol.

O gnoseologicznym ujęciu centralnych kategorii filozoficznych u Lenina. Studia Filozoficzne, nr 2, 29-50, 1970. Jedynak, Stanisław.

Leninowska koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 2, 138-150, 1970. Kasia, Andrzej.

Losy historyczne dorobku filozoficznego W. I. Lenina. Studia Filozoficzne, nr 2, 123-137, 1970. Ochocki, Kazimierz.

O przedmiocie i zadaniach historii filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968. Kaczmarek, Stefan.

Lenin. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Martel, Karol.

Philosophy and ideology. The development of philosophy and marxism-leninism in Poland since the Second World War. Dordrecht, D. Reidel Publiching Company, 1963. Jordan, Zbigniew.

O ściślejszy związek wykładów materializmu dialektycznego i historycznego z naukami szczegółowymi. Myśl Filozoficzna, nr 2, 104-108, 1955. Libera, Zdzisław.

Niektóre zagadnienia logiki formalnej w świetle teorii marksizmu-leninizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 43-78, 1955. Rolbiecki, Waldemar.

W sprawie uniwersyteckiego nauczania materializmu dialektycznego i historycznego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 109-117, 1955. Skwarczyńska, Stefania.

Pogadanki o dialektyce i materializmie. Warszawa, PIW, 1949; wyd. 5 przejrz. i rozsz. 1951. Lider, Julian.

Wstęp do teorii marksizmu. Zarys materializmu dialektycznego i historycznego. Wyd. 4 przejrz. i popr. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949. Schaff, Adam.