INDEKS TEMATYCZNY

materia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Spór o istnienie materii. [Polemika z: Krajewski, Władysław]. Studia Filozoficzne, nr 4, 253-258, 1990. Heller, Michał.

Problemy z "materializmem naukowym". [Polemika z: Krajewki, Władysław]. Studia Filozoficzne, nr 4, 259-267, 1990. Życiński, Józef.

Ilya Prigogine i nowy obraz materii. Studia Filozoficzne, nr 12,163-171, 1989. Tempczyk, Michał.

Dynamiczna koncepcja elementarności. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 27-35, 1988. Bobkowicz, Dariusz.

Ruch a dynamizm; uwagi na marginesie koncepcji R. J. Boškoviča. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 36-46, 1988. Dołęga, Józef M.

Koncepcja materii a geometryzacja oddziaływań fizycznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 15-38, 1988. Kalinowski, Marek W.

Dynamiczna koncepcja rzeczywistości materialnej według R. J. Boškoviča. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 12-27, 1988. Słotwiński, Michał.

Symetria a własności fizyczne ciał materialnych. Roczniki Filozoficzne, 35/36(3), 79-105, 1987/1988. Piersa, Henryk.

Kantowska "rzecz sama w sobie" a Leninowskie pojęcie materii. Studia Filozoficzne, nr 8, 51-64, 1987. Grodziński, Eugeniusz.

Pojęcia materii na terenie filozofii i fizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-96, 1987. Rutowski, Tadeusz.

Marksizm wobec idei autokreacji materii w kosmologii XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 4, 15-33, 1986. Butryn, Stanisław.
Kilka pytań do Stanisława Butryna. Studia Filozoficzne, nr 3, 177, 1987. Leszczyński, Andrzej C.
Odpowiedzi na pytania Andrzeja C. Leszczyńskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-181, 1987. Butryn, Stanisław.

Pojęcie materii w filozofii chrześcijańskiej i marksistowskiej. Studia Gdańskie, t. V, 221-247, 1983. Balbus, Jan.

Modyfikacje praw fizycznych a kwestia wyjaśnienia przesunięć prążków widmowych galaktyk. Studia Filozoficzne, nr 7, 105-113, 1980. Kazimir, Stanisław.

Obrachunek z czasem i materią. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 5-25, 1982. Sedlak, Włodzimierz.

Jeszcze raz o dialektycznym pojęciu materii. [Polemika z: Musiał, Zbigniew. Z historii leninowskiej definicji materii]. Studia Filozoficzne, nr 10, 123-137, 1980. Lebiedziński, Włodzimierz.

Jeszcze raz o leninowskim pojęciu materii. [Polemika z: Lebiedziński, Włodzimierz. Jeszcze raz o dialektycznym pojęciu materii]. Studia Filozoficzne, nr 10, 139-140, 1980. Musiał, Zbigniew.

Podstawy kwantowej paleobiotyki. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 119-145, 1980. Sedlak, Włodzimierz.

Zagadnienie chemicznej organizacji materii w świetle modelu rozwoju zamkniętego. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-23, 1980. Synowiecki, Adam.

Czy twierdzenie o pierwotności materii wobec świadomości nie jest tezą materializmu dialektycznego? [Polemika z: Hempoliński, Michał. Czy tezą materializmu jest twierdzenie o pierwotności materii wobec świadomości?]. Studia Filozoficzne, nr 12, 115-130, 1979. Modzelewski, Edward.

Z historii leninowskiej definicji materii. Studia Filozoficzne, nr 5, 67-76, 1979. Musiał, Zbigniew.

Ruch - forma istnienia materii. Studia Filozoficzne, nr 6, 115-120, 1977. Cackowski, Zdzisław.

"Stwarzanie" materii a kosmologiczny model de Sittera. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 53-57, 1974. Heller, Michał.

Czy tezą materializmu jest twierdzenie o pierwotności materii wobec świadomości? Studia Filozoficzne, nr 4, 119-123, 1974. Hempliński, Michał.

O pojęciu materii. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-185, 1973. Misiek, Józef.

Tomasza Młodzianowskiego poglądy na materię. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 269-278, 1972. Augustyn, Władysław.

Stosunek istnienia bytów materialnych do czasu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 153-178, 1972. Twardowska, Bolesława.

O logicznej strukturze leninowskiego pojęcia materii. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-38, 1971. Synowiecki, Adam.

Marksistowsko-leninowskie ujęcie materii a idealizm fizykalny. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 80-89, 1971. Sztumski, Janusz i Sztumski, Wiesław.

Leninowska koncepcja materii a fizyka współczesna. Studia Filozoficzne, nr 2, 110-122, 1970. Butrym, Stanisław.

Engels o ruchu materii. O "Dialektyce przyrody". Człowiek i Światopogląd, nr 10, 5-27, 1970. Krajewski, Władysław.

O leninowskiej koncepcji materii z perspektywy fizyki współczesnej. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 1970, 30-45, 1970. Majewski, Zbigniew.

Materia i forma. Ich różne rozumienie w historii filozofii. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 55-65, 1968. Krąpiec, Mieczysław A.

Z filozoficznej problematyki badań nad koncepcją materii jako składnika realnego bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 17-48, 1967. Krąpiec, Mieczysław, A.

"Stwarzanie" materii jako prawo fizyki. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 93-98, 1966. Heller, Michał.

Romana Ingardena koncepcja materii i formy. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 99-125, 1966. Kowalski, Jerzy.

Teoria hylemorfizmu i fizykalna teoria budowy materii w ujęciu neoscholastyków. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 179-221, 1965. Wojciechowski, Tadeusz.

Wybór pism. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1964. Białobrzeski, Czesław.

Odrębność żywej materii na przykładzie wirusów. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 87-108, 1963. Ślaga, Szczepan W.

Materia i materialność. [Rec. Jedność materialna świata]. Studia Filozoficzne, nr 2, 212-221, 1962. Narski, Igor.

Teoria zła w Enneadach Plotyna. Próba oceny na tle systemu. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 161-171, 1962. Wistuba, Halina.

Rozważania o materialności świata. [Rec. Hanson, Norwood. The Dematerialization of Matter. Feigl, Herbert. Matter Still Largely Material]. Studia Filozoficzne, nr 3, 289-291, 1962. Z., S.

"Pojęcie materii w literaturze marksistowskiej" w: Jedność materialna świata: zbiór artykułów. Eilstein, Helena (red.), 11-41. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Amsterdamski, Stefan i Eilstein, Helena.

"Czas i przestrzeń a materia" w: Jedność materialna świata: zbiór artykułów. Eilstein, Helena (red.), 205-255. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Augustynek, Zdzisław.

"Przyczynki do koncepcji materii jako bytu fizycznego" w: Jedność materialna świata: zbiór artykułów. Eilstein, Helena (red.), 42-204. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Eilstein, Helena.

Ontologia. Warszawa, PWN, 1959; wyd. 2 1960; wyd. 3 1960; wyd. 4 1962; wyd. 5 1963; wyd. 6 1965; wyd. 7 1966. Krajewski, Władysław.

Przyczynki do koncepcji materii jako bytu fizycznego. Cz. 1. Studia Filozoficzne, nr 6, 121-148, 1958. Eilstein, Helena.
Przyczynki do koncepcji materii jako bytu fizycznego. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 1, 100-120, 1959.

Koncepcja form ruchu materii u Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 6, 152-161, 1958. Kerszman, Gustaw.

Zagadnienie jednostkowienia bytów materialnych. Roczniki Filozoficzne, 6(1), 97-148, 1958. Krąpiec, Mieczysław A.

Dyskusja o pojęciu materii. Myśl Filozoficzna, nr 2, 235-241, 1955. M., H.

Leninowskie pojęcie materii a idealizm fizyczny. Myśl Filozoficzna, nr 4, 183-221, 1953. Eilstein, Helena.

Pole ruchu. Przyczynek do dyskusji na temat pojęć: materii, masy i energii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 222-225, 1953. Hurwic, Józef.

W sprawie artykułu "O rozwoju pojęcia materii w fizyce". [Polemika z: Infeld, Leopold i Sosnowski, Leonard. O rozwoju pojęcia materii w fizyce]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 198-209, 1952. Eilstein, Helena.

O rozwoju pojęcia materii w fizyce. Myśl Filozoficzna, nr 2, 42-55, 1952. Infeld, Leopold i Sosnowski, Leonard.

Materializm dialektyczny w świetle fizyki współczesnej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949; wyd. 2 przejrz. i popr. 1950. Krajewski. Władysław.

Materia i materializm a świetle fizyki współczesnej. Myśl Współczesna, nr 6-7, 330-349, 1948. Krajewski, Władysław.