INDEKS TEMATYCZNY

mechanika klasyczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mechanika klasyczna a zasada determinizmu. Studia Filozoficzne, nr 11, 15-24, 1988. Majewski, Zbigniew.

Determinizm a mechanika klasyczna. Studia Filozoficzne, nr 5, 55-60, 1986. Podgórski, Krzysztof.

Metodologiczna problematyka determinizmu. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 67-77, 1982. Mejbaum, Wacław.

Kilka uwag o przyczynowości. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 21-33, 1981. Korczyński, Waldemar i Wrona, Stanisław A.

O redukcji mechaniki klasycznej do relatywistycznej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 185-196, 1978. Czarnocka, Małgorzata i Żytkow, Jan M.

Zasada Macha. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-160, 1967. Bażański, Stanisław i Demiański, Marek.

Zagadnienie indywiduów w fizyce współczesnej. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 101-112, 1965. Lubański, Mieczysław.

Uogólnienie pojęcia przyczynowości. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 153-171, 1955/1957. Mazierski, Stanisław.

Kilka uwag o teorii względności. Myśl Filozoficzna, nr 1, 70-79, 1954. Infeld, Leopold.