INDEKS TEMATYCZNY

media elektroniczne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Redukcjonizm, psychologia, semiotyka. Warszawa, Wyd. IP PAN oraz Wyd. PTS, 2011. Bobryk, Jerzy.

"Funkcja i struktura języka pisanego epoki mediów elektronicznych" w: Deskrypcje i prawda. Pelc, Jerzy (red.), 393-407. Warszawa, Wyd. PTS, 2010. Bobryk, Jerzy.

Świadomość człowieka w epoce mediów elektronicznych. Warszawa 2004, Wyd. PTS. Bobryk, Jerzy.

"Transformacje nośników informacji: pismo - język - hipertekst" w: Analiza pojęcia informacji. Jadacki, Jacek J. (red.). Warszawa, Semper, 2003. Bobryk, Jerzy.