INDEKS TEMATYCZNY

medycyna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia medycyny. Gryglewski, Ryszard i Środka, Andrzej (red. i wstęp), 3-15. Wyd. 2, popr. i uzup. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2007. Szumowski, Władysław.

 

Pochwała magnezu. [Polemika z: Aleksandrowicz, J. i Duda, H. U progu medycyny jutra]. Studia Filozoficzne, nr 9, 177-190, 1989. Szewczyk, Kazimierz.

Uprawa natury. Od filozofii medycyny do "filozofii ziemi". [Rec. Dubos, René. Pochwała różnorodności]. Studia Filozoficzne, nr 5, 155-164, 1988. Szewczyk, Kazimierz.

O niektórych tendencjach filozoficzno-metodologicznych medycyny w Polsce na przełomie XIX i XX w. Studia Filozoficzne, nr 11, 127-138, 1977. Miłosz, Stanisław i Stański, Mieczysław.

Sojusz sztuki z medycyną. Studia Filozoficzne, nr 9, 85-90, 1976. Aleksandrowicz, Julian.

Medycyna środowiskowa a filozofia ochrony przyrody. Studia Filozoficzne, nr 7, 91-96, 1973. Aleksandrowicz, Julian.

Filozofia, medycyna i pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 21-27, 1972. Aleksandrowicz, Julian.

W poszukiwaniu definicji zdrowia. Studia Filozoficzne, nr 9, 79-83, 1972. Aleksandrowicz, Julian.

[Rec. Szumowski, Władysław. Dzieje filozofii medycyny, jej istota, nazwa i definicja. 1947. Filozofia medycyny, sprawozdania, rozważania. 1948. O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz kilka drobnych artykułów. 1946]. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 121-123, 1948. Bilikiewicz, Tadeusz.