INDEKS TEMATYCZNY

mesjanizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Metamorfozy samoświadomości. Mesjanizm i eschatologia w historiozofii Mikołaja Bierdiajewa. Znak, nr 413-415, 116-140, 1989. Wodziński, Cezary.

Sabbataizm jako ideologia kryzysu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 291-317, 1985. Doktór, Jan.

Rola filozofii polskiej w kształtowaniu się świadomości narodowej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 177-183, 1982. Dembowski, Bronisław.

Nie dokończone dzieło Augusta Cieszkowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 49-76, 1981. Garewicz, Jan.

Cyprian Norwid: Trzy wątki myśli. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 3-41, 1978. Walicki, Andrzej.

Naród w historiozofii Słowackiego. (Na podstawie pism filozoficznych i politycznych). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 141-175, 1976. Skoczyński, Jan.

Nieporozumienia czy sprzeczki w sprawie mesjanizmu (Odpowiedź Andrzejowi Walickiemu). Studia Filozoficzne, nr 5, 173-180, 1974. Woodrow Januszewski, Bernard.

W sprawie mesjanizmu. [Polemika z: Woodrow-Januszewski, Bernard]. Studia Filozoficzne, nr 1, 193-198, 1973. Walicki, Andrzej.

Dylemat romantycznego konserwatyzmu: niezmienność warunkiem postępu. Przykład Krasińskiego. Studia Filozoficzne, nr 10, 99-109, 1972. Kowalczykowa, Alina.

Filozofia historii Edgara Quineta a mesjanizm Mickiewiczowski. Studia Filozoficzne, nr 10, 55-80, 1972. Wodzyńska, Maria.

Mesjanizm Mickiewicza-Towiańczyka zjawiskiem intelektualnie prowokującym. Studia Filozoficzne, nr 10, 31-53, 1972. Woodrow-Januszewski, Bernard.

Historia i moralność w filozofii Augusta Cieszkowskiego. Etyka, t. 9, 25-40, 1971. Curyło, Irena.

Filozofia praktyczna J. M. Hoene Wrońskiego. Etyka, t. 9, 9-23, 1971. Gawecki, Bolesław J.

Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej. O miłości ojczyzny. System umnictwa. O panteizmie w filozofii. Walicki, Andrzej (wstęp), VIII-LXXXVII. Warszawa, PWN, 1967. Libelt, Karol Fryderyk.

Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa, PWN, 1967. Sikora, Adam.

Towiański - rewelator Nowego Objawienia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 235-270, 1967. Sikora, Adam.

"Towiański i nowe objawienie" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 253-268. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Sikora, Adam.

Mickiewicz a Cieszkowski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 173-234, 1967. Walicki, Andrzej.

"Mickiewicza mesjanizm romantyczny" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 229-251. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Walicki, Andrzej.

"Cieszkowski - filozoficzna systematyzacja mesjanizmu" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 289-313. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Walicki, Andrzej.

Pisma o filozofii religii. Kozanecki, Tadeusz (opracowanie, komentarz i wstęp), 6-21, 140-146. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 11, 1965. Trentowski, Bronisław.
Wydane też w formie książkowej, Warszawa, PWN, 1965.

Hoene-Wrońskiego utopia historiozoficzna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10, 133-177, 1964. Sikora, Adam.

Rozważania wokół Hegla. Warszawa, PWN, 1960. Kroński, Tadeusz.

Zagadnienia historyzmu w twórczości Jana Pawła Woronicza. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 5-65, 1959. Trybusiewicz, Janusz.

"Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 271-304. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Kroński, Tadeusz.

Koncepcje filozoficzne mesjanistów polskich w połowie XIX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 81-123, 1957. Kroński, Tadeusz.

Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku. Myśl Filozoficzna, nr 3, 120-149, 1954. Kroński, Tadeusz.

W sprawie etapów rozwoju polskiej postępowej przedmarksowskiej myśli filozoficznej i społecznej XIX w. Myśl Filozoficzna, nr 2, 247-282, 1953. Baczko, Bronisław.

Filozofia polska w dobie rozkładu feudalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 1, 147-182, 1952. Suchodolski, Bogdan.

Czyn jako wyraz postawy moralnej. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1948. Keller, Józef.

Zarys dziejów filozofii w Polsce. (Broszura). Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 1948. Tatarkiewicz, Władysław.