INDEKS TEMATYCZNY

metafizyka / ontologia - podręczniki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach. Woleński, Jan (wstęp), 3-14. Wyd. 2 popr. i rozsz. Kęty, Antyk, 2004.  Czeżowski, Tadeusz.

Metafizyka od Platona do Hegla. Węgrzecki, Adam i Kusak, Leszek (tłum.). Kraków, Wyd. WAM, 2005. Disse, Jörg.

TREŚĆ. 1. Platon. 2. Arystoteles. 3. Plotyn. 4. Augustyn. 5. Tomasz z Akwinu. 6. Wilhelm Ockham. 7. Kartezjusz. 8. Kant. 9. Hegel.

 

Główne zagadnienia filozofii. Materiały do ćwiczeń. Ontologia. Tom I. Horbaczewski, Zbysław (red.). Warszawa, PWN, 1967.

TREŚĆ. (A) Przedmowa. I. Materializm a spirytualizm. II. Pojęcie materii. III. Materia a ruch. IV. Czas i przestrzeń. V. Przyczynowość i celowość. VI. Związek przyczynowy. VII. Konieczność i przypadek. Determinizm i indeterminizm. VIII. Wolność i konieczność. IX. Problematyka rozwoju. X. Materia i świadomość.

Metafizyka. Zarys podstawowych zagadnień. Poznań, Pallottinum, 1966. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

Wprowadzenie do metafizyki. Kraków, Wyd. Znak, 1964. Stępień, Antoni Bazyli.

Ontologia. Warszawa, PWN, 1959; wyd. 2 1960; wyd. 3 1960; wyd. 4 1962; wyd. 5 1963; wyd. 6 1965; wyd. 7 1966. Krajewski, Władysław.

Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka. Warszawa, Czytelnik, 1949; wyd. 2 Szaniawski, Klemens (wstęp), 1983; wyd. 3 Kęty, Antyk, 2003. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Wstęp do filozofii i zarys ontologii. Opole, Wyd. św. Krzyża w Opolu, 1949. Chojnacki, Piotr.

Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin, TN KUL, 1949; wyd. 3 Kraków, Znak, 1999. Swieżawski, Stefan.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 2. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.