INDEKS TEMATYCZNY

metanauka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Projekty metametanaukowe. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-133, 1989. Chmielewski, Adam.

Metanaukowe tendencje badawcze w problematyce odkrycia naukowego. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 27-57, 1985. Hajduk, Zygmunt.

Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin, TN KUL, 1961; wyd. 3 uzup. 1981. Kamiński, Stanisław.

Metanauka a tożsamość filozofii. [Polemika z: Krakowski, Jerzy. Filozofia jako metanauka]. Studia Filozoficzne, nr 1, 49-56, 1979. Czerniak, Stanisław.

Spór o status filozofii. [Polemika z: Czerniak, Stanisław. Metanauka a tożsamość filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-160, 1979. Krakowski, Jerzy.

Filozofia jako metanauka. Studia Filozoficzne, nr 4, 122-138, 1978. Krakowski, Jerzy.

Systemy aksjomatyczne z metodologicznego punktu widzenia. 1960.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 187-204. Warszawa, PWN, 1966. Ajdukiewicz, Kazimierz.