INDEKS TEMATYCZNY

metodologia biologii


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kilka uwag o wyjaśniającej roli symulacji w biologii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 171-178, 1990. Latawiec, Anna M.

Symulacja zjawisk biologicznych widziana systemowo. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 37-53, 1990. Latawiec, Anna M.

Racjonalność współczesnej biologii: redukcjonizm contra kompozycjonizm czy komplementarność. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 200-207, 1983. Pakszys, Elżbieta.

Biologiczne pojęcie przyczynowości. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 99-116, 1979. Nowik, Henryk.
Biologiczne pojęcie przyczynowości (Cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 155-172, 1979.

Pojęcie kompleksu czynników w biologii. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 127-139, 1968. Nowik, Henryk.

Pojęcie i wartość poznawcza modelowania biologicznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-117, 1968. Ślaga, Szczepan W.

O niektórych sposobach posługiwania się pojęciem przyczyny celowej w biologii, etyce i filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 125-158, 1965. Dembowski, Bronisław.

Metodologiczne warunki wyjaśniania zjawisk biologicznych. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 69-78, 1964. Nowik, Henryk.

[Rec. Woodger, J. H. Biology and Language. An Introduction to the Methodology of the Biological Sciences, including Medicine]. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 186-189, 1958. Pawłowski, Tadeusz.