INDEKS TEMATYCZNY

metodologia estetyki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O estetyce matematycznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 147-163, 1976. Pawłowski, Tadeusz.

Dialog o sensowności uprawiania estetyki. Studia Estetyczne, t. 1, 3-15, 1964. Kołakowski, Leszek i Morawski, Stefan.

Problemy metodologiczne estetycznej teorii Freuda. Studia Estetyczne, t. 1, 119-130, 1964. Pawłowski, Jerzy.

Przedmiot i metoda estetyki. [Polemika z: Gałecki, J. Problematyka estetyki]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 175-205, 1963. Morawski, Stefan.

Problematyka estetyki. Przedmiot i metoda. Ingarden, Roman (przedmowa), 5-9. Kraków, Wyd. Literackie, 1962. Gałecki, Jerzy.

Tak zwane zagadnienie metody w estetyce. Estetyka, I, 11-47, 1960. Gałecki, Jerzy.