INDEKS TEMATYCZNY

metodologia historii


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wyjaśnianie w historii a wyjaśnianie w historii idei. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 65-88, 1989. Kupis, Bogdan.

Historia i historyzm w ujęciu Feliksa Konecznego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 337-349, 1988. Skoczyński, Jan.

Formy irracjonalizmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 7, 13-26, 1987. Czarnecki, Zdzisław J.

Indukcjonistyczny model wyjaśniania w zastosowaniu do historii. Studia Filozoficzne, nr 4, 81-92, 1987. Raciborski, Andrzej.

O historycznym wyjaśnianiu przyczynowym u analityków. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 203-219, 1985. Ćwiklińska, Stanisława.

Nauki humanistyczne w koncepcji T. Kotarbińskiego. Niektóre zagadnienia klasyfikacyjne i próba charakterystyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 63-68, 1984. Kleszcz, Ryszard.

Materializm historyczny jako teoria i metodologia historii. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-10, 1979. Topolski, Jerzy.

Metodologia i problematyka historii religii. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 163-169, 1977. Zimoń, Henryk.

Kilka uwag na temat pracy St. Piekarczyka "Historia - kultura - poznanie". Studia Filozoficzne, nr 1, 141-150, 1976. Rojahn, Jürgen.

Teoria poznania historycznego R. G. Collingwooda. Studia Filozoficzne, nr 9, 45-58, 1975. Flisiński, Waldemar.

Tworzenie historii. Bortnowska, H. (tłum.). Znak, nr 233-234, 1405-1440, 1973. Certeau, Michel de.

Trzy programy historyczne w myśli francuskiej XVII w. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 31-71, 1973. Pomian, Krzysztof.

Spór o obiektywność poznania historycznego. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 34-48, 1972. Schaff, Adam.

Metodologiczne problemy historii. [Rec. Moszczeńska, W. Metodologii historii zarys krytyczny]. Studia Filozoficzne, nr 1, 209-214, 1970. Maternicki, Jerzy.

Polityka i historia. (Szkic o historiozofii Monteskiusza). Studia Filozoficzne, nr 1, 93-109, 1970. Stępień, Tadeusz.

Historia filozofii a teoria kultury. Zarys problemów. Studia Filozoficzne, nr 6, 71-96, 1969. Dziamski, Seweryn.

Jerzego Topolskiego model metodologiczny historii. [Rec. Topolski, Jerzy. Metodologia historii]. Studia Filozoficzne, nr 5, 195-204, 1969. Nowak, Leszek.

Historia humanistyczna-integralna a badania historiograficzne. Studia Filozoficzne, nr 4, 53-71, 1969. Serejski, Marian Henryk.

Zagadnienie historii filozofii. Warszawa, PWN, 1966; wyd. 2 Warszawa, Wyd. Nauk. Semper, 2005. Swieżawski, Stefan.

Taine. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Krzemień-Ojak, Sław.

Historyk i metoda. [Rec. Bobińska. Celina. Historyk, fakt, metoda]. Studia Filozoficzne, nr 3, 131-159, 1965. Jedlicki, Jerzy.

Utopia i poznanie historyczne. Ideał republique des lettres i narodziny postulatu obiektywności historyka. Studia Filozoficzne, nr 1, 21-76, 1965. Pomian, Krzysztof.

"Z logiki wnioskowań na podstawie świadectw" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 39-53. Warszawa, PWN, 1964. Giedymin, Jerzy.

Wiarogodność informatora. Próba eksplikacji dwóch pojęć z analizy i krytyki źródeł historycznych. 1962. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 607-631. Warszawa, PWN, 1966. Giedymin, Jerzy.

[Rec. Grušin, B. A. Očerki łogiki istoričeskogo issledevanija (process razvitija problemy naučnogo vesproizvedenija)]. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 402-407, 1962. Giedymin, Jerzy.

[Rec. Marrou, Henri-Irénée. De la connaissance historique]. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 400-402, 1962. Indan, Franciszek.

Dwie książki z zakresu zastosowań logiki do historii. [Rec. Malewski, Andrzej i Topolski, Jerzy. Studia z metodologii historii. Giedymin, Jerzy. Z problemów logicznych analizy historycznej]. Studia Filozoficzne, nr 3, 269-276, 1962. Pelc, Jerzy.

Z problemów logicznych analizy historycznej. Poznań, PWN, 1961. Giedymin, Jerzy.

Metoda materializmu historycznego w pracach historyków polskich. Studia Filozoficzne, nr 6, 129-154, 1959. Malewski, Andrzej i Topolski, Jerzy.

Obraz świata w oczach fizyka i historyka. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 99-118, 1958. Mazierski, Stanisław.

Na marginesie zagadnienia praw historii. [Rec. Schaff, Adam. Obiektywny charakter praw historii]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 170-180, 1956. Łowmiański, Henryk.

Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii. Warszawa, PWN, 1955. Schaff, Adam.

Przewidywanie historyczne w świetle teorii obiektywnych praw historii. Myśl Filozoficzna, nr 1, 40-69, 1954. Schaff, Adam.

Materializm historyczny i niektóre potrzeby polskiego dziejopisarstwa. Myśl Współczesna, nr 8-9, 53-, 1948. Sieradzki, Józef.

Studia na tematy filozofii dziejów. Kraków, Sp. Ks. "Czytelnik", 1946. Pogranicz, Witold.