INDEKS TEMATYCZNY

metodologia nauk prawnych


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Trzecie odrodzenie" prawa natury (uwagi metodologiczne). Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 109-118, 1988/1989. Zajadło, Jerzy.

Teoria prawa, filozofia języka, lingwistyka. Studia Filozoficzna, nr 2-3, 67-81, 1985. Gizbert-Studnicki, Tomasz.

Interdyscyplinarne związki prawoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 17-30, 1985. Opałek, Kazimierz.

Dyskusje wokół filozofii prawa w polskim prawoznawstwie powojennym. Zarys zagadnienia. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 145-159, 1985. Smoczyński, Paweł J.

Wykładnia prawa w jej aspekcie komputacyjnym. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 93-104, 1985. Studnicki, Franciszek.

Semantyczne ujęcie dogmatyki prawa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 83-92, 1985. Woleński, Jan.

Refleksje nad metodą rozwiązywania problemów w prawie karnym. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 205-210, 1985. Wolter, Władysław.

Analityczne podejście do aksjologii prawa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 49-65, 1985. Wróblewski, Jerzy.

Uwagi o negowaniu norm i wypowiedzi z normami związanych. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 105-116, 1985. Ziembiński, Zygmunt.

Formalny opis wybranych pojęć prawnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 63-79, 1978. Wojtasiewicz, Olgierd Adrian.

Petrażycki. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974. Leszczyna, Henryk.

O warunkach zastosowania logiki deontycznej we wnioskowaniach prawniczych. Studia Filozoficzne, nr 2, 201-215, 1972. Ziembiński, Zygmunt.

Studia z filozofii prawa. Opałek, Kazimierz (opracowanie), Wróblewski, Kazimierz (wstęp). Warszawa, PWN, 1959. Lande, Jerzy.