INDEKS TEMATYCZNY

metodologia nauk społecznych


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Metodologia normatywna a metodologia opisowa, socjologia i psychologia wiedzy" w: Wybrane problemy metodologii badań. Aranowska, E. (red.), 69-93. Warszawa, Wydawnictwa UW, 1992. Bobryk, Jerzy i Suchecki, Jacek.

 

Fenomenologia dyskursu socjologicznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 173-186, 1989. Kozakiewicz, Helena.

Wyjaśnianie funkcjonalne a postulat antyhumanizmu teoretycznego. Studia Filozoficzne, nr 9, 89-115, 1988. Kmita, Jerzy.

Teoretyczność w poznaniu społecznym. (Filozoficzne problemy socjologii). Studia Filozoficzne, nr 8, 125-139, 1987. Kozakiewicz, Helena.

Teoretyczne i metodologiczne problemy badań świadomości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-93, 1987. Majak, Ryszard.

Społeczeństwo obywatelskie socjalizmu. (Uwagi o modelu). Studia Filozoficzne, nr 9, 125-139, 1987. Płużański, Tadeusz.

Wyzwanie etnometodologii i nauka o normach. Etyka, nr 22, 231-247, 1986. Kurczewski, Jacek.

O przyczynowości normatywnej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 31-48, 1985. Ehrlich, Stanisław.

Lukács i idea wiecznej metody. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 163-169, 1985. Aleksandrowicz, Dariusz.

Struktura i strukturalizm w matematyce a kierunek strukturalistyczny w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 115-129, 1985. Sozański, Tadeusz.

O metodzie w psychologii współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 10, 63-68, 1985. Wolski, Piotr.

Metoda, model, struktura oraz relacje między naturą a kulturą w strukturalizmie Lévi-Straussa. Studia Filozoficzne, nr 4, 125-137, 1985. Zaprzaluk-Kruszyńska, Sabina.

Podstawowe założenia metodologiczne antropologii strukturalnej Claude Lévi-Straussa. Studia Filozoficzne, nr 6, 143-149, 1984. Depa, Jerzy.

Problematyka wartości w socjologii. [Rec. Misztal, Maria. Problematyka wartości w socjologii]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 184-188, 1982. Cichocki, Ryszard.

Formalna charakterystyka relacji majoryzowania. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 109-123, 1983. Lubański, Mieczysław.

Socjologia radykalna wobec problemu obiektywności nauk społecznych. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 115-140, 1982. Mucha, Janusz.

J. H. Leuba jako psycholog religii. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 111-122, 1982. Nowakowska, Grażyna E.

Wyjaśnianie - rozumienie - interpretacja oznak. Studia Filozoficzne, nr 3, 79-97, 1981. Olczyk, Sławoj.

Interpretacja personalistyczna a psychologiczne rozumienie prawdopodobieństwa. Studia Filozoficzne, nr 3, 99-109, 1981. Wilczyński, Jerzy.

Historyzm w naukach społecznych. (Rekonstrukcja i interpretacja marksowskiego historyzmu). Studia Filozoficzne, nr 4, 51-63, 1980. Czermak, Antoni.

O pojęciu struktury w naukach społecznych: propozycja Alfreda Radcliffe-Browna. Studia Filozoficzne, nr 8, 45-53, 1980. Flis, Mariola.

Widmo socjologii biurokratycznej. Studia Filozoficzne, nr 6, 117-133, 1980. Kuczyński, Paweł.

[Rec. Gouldner, Alvin. For Sociology: Reveval and Critique in Sociology Today]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 45-50, 1980. Magala, Sławomir.

O interpretacji psychoanalitycznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 129-145, 1980. Olczyk, Sławoj.

Co to jest etnometodologia? Studia Filozoficzne, nr 7, 39-56, 1979. Czyżewski, Marek.

Marii Ossowskiej Socjologia moralności z metodologicznego punktu widzenia. Etyka, t. 17, 83-92, 1979. Karpiński, Jakub.

O kryzysie w psychologii społecznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 137-149, 1979. Lewicki, Paweł.

Poznanie i rzeczywistość w ujęciu M. Michajłowskiego. Studia Filozoficzne, nr 8, 191-206, 1979. Pawlak, Józef.

Filozofia nauk przyrodniczych czy filozofia wszelkiej nauki empirycznej? [Rec. Krajewski, Władysław. Correspondence Principle and the Growth of Science]. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-165, 1979. Szmatka, Jacek.

Krzywicki - czyli o pewnej propozycji rozumienia zjawisk świadomości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 55-65, 1978. Grądkowski, Waldemar Filip.

O prawach ewolucyjnych w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 161-168, 1978. Ogryzko-Wiewiórkowski, Henryk.

Psychologia humanistyczna - między naturalizmem i antynaturalizmem. Studia Filozoficzne, nr 5, 149-160, 1978. Paszkiewicz, Elżbieta.

Redukcjonizm metodologiczny. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 173-183, 1978. Szmatka, Jacek.

Wyjaśnienie funkcjonalno-genetyczne i dialektyczno-historyczne. Studia Filozoficzne, nr 11, 51-66, 1977. Dziamski, Seweryn.

Dobrze i źle o naukach społecznych. [Rec. Developments in the methodology of social science. Leinfellner, Werner i Köhler Eckehart (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 7, 131-136, 1977. Magala, Sławomir.

O marksistowskiej koncepcji rozwoju społecznego - nieco inaczej. Studia Filozoficzne, nr 12, 81-93, 1977. Sztompka, Piotr.

Cybernetyczna metoda identyfikacji związków przyczynowych w procesach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 121-129, 1976. Kossecki, Józef.

O holizmie i indywidualizmie w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 7, 17-39, 1976. Szmatka, Jacek.

Świadomość religijna a umysłowość feudalna. Z wczesnych poglądów historyczno-społecznych Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 131-149, 1976. Szmyd, Jan.

Stan i aktualne potrzeby w upowszechnianiu marksistowsko-leninowskiej metodologii nauk społecznych i humanistycznych. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-16, 1976. Topolski, Jerzy.

Fenomenalistyczna metoda socjologii Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 77-91, 1975. Flis, Andrzej.

Cybernetyczny model dyfuzji norm społecznych. Studia Filozoficzne, nr 4, 57-66, 1975. Kossecki, Józef.

Metodologiczny dogmat naturalizmu. Studia Filozoficzne, nr 7, 67-81, 1975. Mokrzycki, Edmund.

Eksperyment na zwierzętach jako narzędzie nauk o zachowaniu ludzkim. Studia Filozoficzne, nr 7, 83-94, 1975. Sułek, Antoni.

Zagadnienie redukcji teoretycznej w filozofii nauki i socjologii. Studia Filozoficzne, nr 3, 87-103, 1975. Szmatka, Jacek.

Marksowska metoda abstrakcji i stopniowej konkretyzacji a metoda idealizacji w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-154, 1974. Such, Jan.

O osobliwościach nauk społecznych raz jeszcze. Studia Filozoficzne, nr 8, 2-21, 1974. Sztompka, Piotr.

Podstawowe problemy nauki o osobowości. Studia Filozoficzne, nr 5, 109-126, 1973. Pieter, Józef.

Celowa struktura nauk społecznych i dialektyka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 117-127, 1972. Cieniawa, Stanisław.

Marksowska charakterystyka praw nauk społecznych. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 151-174, 1972. Nowak, Leszek.

Louis Althusser - destrukcja przedmiotowości. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 61-83, 1972. Płużański, Tadeusz.

Przewidywanie zjawisk społecznych. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 253-259, 1972. Żurawicki, Seweryn.

C. Lévi-Straussa propozycje metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 127-136, 1971. Kmita, Jerzy.

"Czy potrzebna jest reinterpretacja metody badawczej Karola Marksa?" [Polemika z: Żurawicki, S. Czy potrzebna...]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 106-109, 1971. Kmita, Jerzy.

Terminy oznaczające stany i przeżycia psychiczne w teoriach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 39-60, 1971. Nowak, Stefan.

O właściwe rozumienie metodologicznych badań nad Marksem. [Polemika z: Żurawicki, Seweryn. Jeszcze raz w sprawie...]. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 113-115, 1971. Nowak, Leszek.

Czy potrzebna jest reinterpretacja metody badawczej Karola Marksa? Człowiek i Światopogląd, nr 103-114, 1971.
Jeszcze raz w sprawie "Czy potrzebna jest reinterpretacja metody badawczej Marksa?". [Polemika z: Kmita, Jerzy]. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 76-79, 1971. Żurawicki, Seweryn.

Filozoficzno-teoretyczne problemy badań marksowskich. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 99-116, 1970. Dziamski, Seweryn.

Działanie społeczne a działanie indywidualne. Studia Filozoficzne, nr 3, 126-135, 1970. Nowak, Leszek.

Metodologiczne problemy i teoretyczno-filozoficzne założenia raportów Kinsey'a. Studia Filozoficzne, nr 5, 149-161, 1969. Kopel, Jerzy.

Tadeusza Szczurkiewicza krytyka rozumu socjologicznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 137-148, 1969. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

O metodach badania marksowskiej metodologii (W odpowiedzi prof. S. Żurawickiemu) [Polemika z: Żurawicki, Seweryn. Miejsce "Kapitału" K. Marksa w rozwoju metodologii nauk]. Studia Filozoficzne, nr 4, 147-151, 1969. Topolski, Jerzy.

Miejsce "Kapitału" K. Marksa w rozwoju metodologii nauk [Polemika z: Topolski, Jerzy. Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa]. Studia Filozoficzne, nr 3, 133-143, 1969. Żurawicki, Seweryn.  

Logiczne podstawy "analizy ukrytej struktury". Studia Filozoficzne, nr 2, 95-124, 1968. Mortimer, Halina.

Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 3-33, 1968. Topolski, Jerzy.

Charakterystyka postulatów terminologicznych w psychologii ogólnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-87, 1967. Iwanicki, Józef.

Dzieła. T. 4, O nauce. Warszawa, PWN, 1967. Ossowski, Stanisław.  

Comte. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Skarga, Barbara.

Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa, PWN, 1965. Nowak, Stefan.

Metody matematyczne w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 227-231, 1965. Szaniawski, Klemens.

Studia o metodach nauk społecznych. [Rec. Giedymin, Jerzy. Problemy, założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych]. Studia Filozoficzne, nr 3, 161-166, 1965. Szaniawski, Klemens.

O pewnych przykładach wykorzystania teorii informacji w psychologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 97-113, 1964. Ekel, Jerzy.

Problemy, założenia, rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych. Poznań, PWN, 1964. Giedymin, Jerzy.

O roli ogólnej teorii w naukach społecznych. [Rec. Malewski, Andrzej. O zastosowaniach teorii zachowania]. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-219, 1964. Mokrzycki, Edmund.

Rodzaje skal a struktura zdań stwierdzających związki między wielkościami. 1964. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 685-698. Warszawa, PWN, 1966. Pawłowski, Tadeusz.

Z metodologicznej i teoretycznej problematyki socjologii. [Rec. Studia Socjologiczne, 1963]. Studia Filozoficzne, nr 3, 188-197, 1964. Topolski, Jerzy.

Inspiracje ideologiczne metody socjologicznej Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-190, 1963. Krawczyk, Zbigniew.

George Lundberg, czyli dehumanizacja humanistyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-38, 1962. Bauman, Zygmunt.

Ważne wydarzenie w polskiej humanistyce. [Rec. Szczepański, Jan. Socjologia. Rozwój problematyki i metod]. Studia Filozoficzne, nr 3, 199-205, 1961. Bauman, Zygmunt.

Dwa modele socjologii. 1961. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 669-684. Warszawa, PWN, 1966. Malewski, Andrzej.

Socjologiczna wyobraźnia a socjologiczna rzeczywistość. [Rec. Mills, Charles Wright. The Sociological Imagination]. Studia Filozoficzne, nr 6, 173-181, 1960. Bauman, Zygmunt.

Wartościowanie w naukach społecznych. [Rec. Murdal, Gunnar. Value in Social Theory]. Studia Filozoficzne, nr 5, 172-188, 1960. Bauman, Zygmunt i Chodak, Szymon.

Metodologiczna problematyka badań społecznych we współczesnej socjologii amerykańskiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 166-182, 1956.  Hochweld, Julian.

Zagadnienia metodologii nauk społecznych na łamach "Philosophy of Science". [Rec. roczn. 1954 i 1955]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 186-197, 1956. Nowak, Stefan.

Aktualna sytuacja antropologii w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 4, 136-159, 1956. Stołyhwo, Eugenia.

Uwagi o wykorzystaniu pamiętników do badań nad świadomością proletariatu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 242-268, 1953. Hochfeld, Julian i Nowakowski, Stefan.

Metoda dokumentów osobistych a społeczne badania terenowe. Szkic krytyczny. Myśl Filozoficzna, nr 3, 221-259, 1952. Schaff, Adam.

Zagadnienia metodologii badań społecznych w niektórych pracach Marksa i Engelsa. Myśl Filozoficzna, nr 2, 228-265, 1952. Szczepański, Jan.

Z zagadnień metodologii badań społecznych. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 75-105, 1951. Chałasiński, Józef.

O niektórych aspektach przeciwstawności materializmu historycznego i socjologii burżuazyjnej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 106-154, 1951. Hochweld, Julian.

Na szlakach marksizmu. (Polemika z Hochweld, J., Schaff, A.). Myśl Współczesna, nr 8-9, 19-34, 1948. Ossowski, Stanisław.

Metodologiczne tendencje w socjologii współczesnej. Myśl Współczesna, nr 5, 186-197, 1948. Szczepański, Jan.

Metodologia psychologii. (Filozofia w Stanach Zjednoczonych 1939-1947). Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 263-271, 1948. Wincentowicz-Hiż, Danuta.