INDEKS TEMATYCZNY

metodologia nauki - podręczniki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wykłady z logiki i metodologii nauk dla studentów wydziałów humanistycznych. Warszawa, PWN, 1973; wyd. 4 1977. Kmita, Jerzy.

Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wyd. 2 przej. Wrocław, Ossolineum, 1961; wyd. 4 De Agostini, 2003. Kotarbiński, Tadeusz.