INDEKS TEMATYCZNY

miłość


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dobrze, że jesteś! [Rec. Ortega y Gasset, José. Szkice o miłości. Kamyszew, Krzysztof (tłum.)]. Znak, nr 424, 98-101, 1990. Galarowicz, Jan.

O rehabilitację miłości. Studia Filozoficzne, nr 11, 61-74, 1989. Płużański, Tadeusz.

Problemy "wglądu w istotę" w fenomenologicznej fazie rozwoju poglądów filozoficznych Maxa Schelera. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-188, 1986. Skarżyńska, Teresa.

Piękno i miłość w myśli filozoficznej św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 9-22, 1985. Aduszkiewicz, Adam.

O platońskim ideale moralnym. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 19-31, 1985. Przełęcki, Marian.

Filozof osoby i miłości - Maurice Nédoncelle (1905-1976). Znak, nr 360-361, 1589-1601, 1984. Bukowski, Kazimierz.

Istota miłości. Bukowski, Kazimierz (tłum.). Znak, nr 360-361, 1601-1621, 1984. Nédoncelle, Maurice.

Istota i rodzaje miłości w ujęciu D. von Hildebranda. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 117-139, 1983. Wojtarowicz, Teresa.

Kryjówka nadziei. [Wokół: Tischner, Józef. Ludzie z kryjówek]. Znak, nr 309, 343-355, 1980. Jarnuszkiewicz, Antoni.

O Hildebranda koncepcji miłości. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 83-89, 1980. Wojtarowicz, Teresa.

O odwadze cywilnej. Studia Filozoficzne, nr 4, 26-40, 1979.  Libelt, Karol Fryderyk.
O odwadze cywilnej (II). Studia Filozoficzne, nr 5, 89-112, 1979.

[Rec. Hildebrand, Dietrich von. Über das Herz. Zur menslichen und gottmenslichen Affektivität]. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 186-188, 1979. Wojtarowicz, Teresa.

E. Fromma teoria "postawy twórczej". Studia Filozoficzne, nr 10, 149-154, 1978. Siniugina, Larysa.

Prawo do osoby - problem etyki życia seksualnego. [Polemika z: Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność]. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 151-158, 1974. Meissner, Karol.

O znaczeniu miłości oblubieńczej. [Polemika z: Meissner, Karol i Szostek, Andrzej]. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 162-173, 1974. Wojtyła, Karol.

Tradycyjne wzory miłości wobec przemian obyczajów seksualnych. Etyka, t. 12, 7-24, 1973. Starczewska, Krystyna.

Logika uczuć. Doktryna miłości i nienawiści F. Brentana. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 19-48, 1972. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Dialektyka miłości i śmierci w antropologii Feuerbacha. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 5-18, 1972. Panasiuk, Ryszard.

Filozofia i teoria piękna Marsilia Ficina. Warszawa, PWN, 1970. Kuczyńska, Alicja.

Mit przeciwko mitowi. [Rec. Rougemont, Denis de. Miłość a świat kultury zachodniej]. Etyka, t. 5, 182-188, 1969. Starczewska, Krystyna.

Humanizm Ericha Fromma: potrzeby ludzkie - miłość - rzeczywistość i wizje przyszłości. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 259-278, 1969. Wieczorek, Zbigniew.

Medytacje o życiu godziwym. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966; wyd. 5 1986. Kotarbiński, Tadeusz.

Teoria piękna Marsilia Ficina. Estetyka, IV, 85-105, 1963. Kuczyńska, Alicja.

Arcydialog Platona. Znak, nr 106, 371-400, 1963. Stróżewski, Władysław.

Zasada miłości bliźniego w etyce katolickiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 35-58, 1961.  Keller, Józef.

Uczucie miłości wg św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 7(4), 51-60, 1959. Wierzbicki, Stanisław.

Miłość narzeczeńska i małżeńska w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu. Londyn, Veritas, 1958. Bednarski, Feliks Wojciech.

Filozofia miłości. Wyd. 2 Kraków, Księgarnia Krakowska, 1945. Sawicki, Franciszek.