INDEKS TEMATYCZNY

mimesis


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rzecz o mimetyzmie. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-41, 1989. Morawski, Stefan.

Poglądy estetyczne Jamesa Harrisa. Estetyka, IV, 139-156, 1963. Szarota, Elida Maria.

Pojęcie natury w teorii sztuki renesansu. Estetyka, III, 203-217, 1962. Białostocki, Jan.