INDEKS TEMATYCZNY

mistycyzm, mistyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Le monde, l’homme et la Divinité - Teilhard de Chardin versus Georges Bataille. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, nr 7, b.n.s., 2008. Bogusławski, Marcin.

 

Poglądy Jana Władysława Dawida dotyczące intuicji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 93-115, 1990. Gostkiewicz, Piotr.

Erich Fromm i religie Wschodu. Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 157-182, 1990. Karpowicz, Paweł.

Bóg i mowa serca. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 91-100, 1988. Gogacz, Mieczysław.

Doświadczenie mistyczne na tle odmian widzenia Boga w związku z "Das Sehen Gottes" Mikołaja z Kuzy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 191-194, 1988. Gogacz, Mieczysław.

Wprowadzenie w metafizykę Jakuba Böhme. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 17-40, 1987. Garewicz, Jan.

Mistyczny nominalizm kardynała Newmana. Znak, nr 383, 17-35, 1986. Kłoczowski, Paweł.

Kołakowskiego kłopoty z religią. Znak, 368-369, 86-99, 1985. Wolicka, Elżbieta.
W kontrapunkcie ideologicznego myślenia - czyli kłopotów z Kołakowskim ciąg dalszy. Znak, nr 384-385, 159-166, 1986.

[Rec. Kvastad, Nils Bjørn. Problems of Mysticism]. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 230-233, 1985. Kosior, Krzysztof.

Istnienie poszczególne i światło. Jednostka wobec Absolutu w filozofii Plotyna. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-149, 1985. Zychowicz, Jacek.

Teologia mistyczna Jakuba z Paradyża. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 217-230, 1979. Górski, Karol.

U podstaw filozofii natury Jakuba Böhmego. Studia Filozoficzne, nr 12, 99-114, 1979. Tomkowski, Jan.

Medytacja i mistyka w jodze Patańdżalego (Patanjali). Kasajew, Leon (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 95-107, 1978. Oberhammer, Gerhard.

[Rec. Mystische Erfahrung. Die Grenze menslichen Erlebens]. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 114-117, 1978. Pachciarek, Paweł.

Idee społeczne Gerarda Winstanleya (w 360 rocznicę urodzin). Studia Filozoficzne, nr 6, 135-144, 1969. Tokarczyk, Roman.

Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej. O miłości ojczyzny. System umnictwa. O panteizmie w filozofii. Walicki, Andrzej (wstęp), VIII-LXXXVII. Warszawa, PWN, 1967. Libelt, Karol Fryderyk.

Religijność mistyczna w strukturze urzeczowionej: Pierre de Bérulle. Studia Filozoficzne, nr 6, 43-116, 1961. Kołakowski, Leszek.

Mistyka a poznanie Boga. Znak, nr 59, 588-608, 1959. Gogacz, Mieczysław.

Mistyka i konflikt społeczny. O możliwości interpretacji mistycyzmu metodami materialistycznego pojmowania dziejów. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-51, 1959. Kołakowski, Leszek.  

O przedmiocie metafizyki w XII w. (Z historii stosunku metafizyki do mistyki na tle zagadnienia odmian neoplatonizmu). Roczniki Filozoficzne, 5(3), 61-77, 1955/1957. Gogacz, Mieczysław.

Psychologia przeżyć mistycznych. Roczniki Filozoficzne, II-III, 172-, 1949-1950. Majkowski, Józef.

Człowiek religijny. Roczniki Filozoficzne, II-III, 125-145, 1949-1950. Usowicz, Aleksander.

U źródeł chrześcijańskiej myśli. (Św. Augustyn - Św. Tomasz z Aquinu - mistrz Eckhart). Katowice, Księgarnia Św. Jacka, 1947. Sawicki, Franciszek.