INDEKS TEMATYCZNY

mit / mitologizacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Philosophy Rediscovered: An Essay on Science, Philosophy, and Myth. Dialogue and Universalism, 11:11-12, 75-86, 2001. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

Rola mitu w argumentacji platońskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-17, 1990. Przełęcki, Marian.

O Leszka Kołakowskiego interpretacji religii. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 85-117, 1989/1990. Boużyk, Małgorzata.

Mit, Bóg, kultura. O filozofii Leszka Kołakowskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-81, 1986. Świątek, Krzysztof.

Obrazy są korzeniami myśli. Znak, nr 380-381, 3-32, 1986. Wolicka, Elżbieta.

Izaak Newton jako historyk. The chronology of ancient kingdoms amended a historiografia wieku XVII i XVIII. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 173-198, 1985. Nowosad, Elżbieta.

W kręg mitów współczesnych (III). Mit o idealnej metodzie. Znak, nr 331, 605-616, 1982. Życiński, Józef.

Język a inne formy kultury w filozofii Ernsta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 3, 111-119, 1981. Andrzejewski, Bolesław.

Horyzont mityczny literatury Młodej Polski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 117-160, 1980. Floryńska, Halina.

W kręgu mitów współczesnych. Znak, nr 308, 189-202, 1980. Życiński, Józef.

W kręgu mitów współczesnych (II). Mit o języku doskonałym. Znak, nr 316, 1288-1302, 1980. Życiński, Józef.

Przeżycie transcendencji a mity kultury. Znak, nr 236, 224-235, 1974. Grzegorczyk, Andrzej.

Mit nicości. Studia Filozoficzne, nr 2, 139-148, 1974. Has, Marek.

Sztuka a religia i mityczny charakter ideologii. Nowicki, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 75-82, 1974. Prestipino, Giuseppe.

Dwie twarze losu. Fragment szkicu o Fryderyku Nietzschem. Znak, nr 222, 1634-1648, 1972. Bieńkowska, Ewa.

Vico. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1971. Krzemień-Ojak, Sław.

Przemiany mitu a funkcja sztuki. [Rec. Gułyga, A. Drogi tworzenia mitu a droga sztuki]. Studia Filozoficzne, nr 1, 193-196, 1971. Maresz, Andrzej.

Mit i historia. [Rec. Saucerotte, Antoine. Révolution et contre-révolution dans l'Êglise. Douit-elle brûler saint Augustin?]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 140-143, 1971. Migasiński, Jacek.

Mit i historia w filozofii identyczności F. W. J. Schellinga. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 91-108, 1967. Orłowski, Aleksander.

Estetyka G. B. Vica. Studia Estetyczne, t. 1, 83-100, 1964. Krzemień-Ojak, Sław.

Napoleon - mit i utopia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10, 105-131, 1964. Treugutt, Stefan.

Cassirer. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963. Buczyńska-Garewicz, Hanna.