INDEKS TEMATYCZNY

modernizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Marian Zdziechowski wobec niektórych kontrowersji epoki modernizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 101-120, 1981. Skoczyński, Jan.

Centralne założenia i kategorie filozoficzne polskiego modernizmu. Studia Filozoficzne, nr 1, 49-67, 1980. Padoł, Roman.

O swoistości monizmu modernistycznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 111-124, 1976. Kuderowicz, Zbigniew.

"Idea Polski" w publicystyce modernistycznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 111-126, 1974. Floryńska, Halina.

"Przegląd Filozoficzny" wobec prądów modernistycznych (1897-1905). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 49-82, 1972. Borzym, Stanisław.

Słowacki w młodopolskiej filozofii sztuki. (I. Matuszewski - J. Żuławski - S. Przybyszewski). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 105-136, 1972. Floryńska, Halina.

Początki kultury modernistycznej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 3, 91-119, 1964. Zimand, Roman.

Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914. Wrocław - Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. Weiss, Tomasz.