INDEKS TEMATYCZNY

monada / monadologia / monadyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Teoriomnogościowa interpretacja fragmentu monadologii Leibniza. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 127-135, 1988. Rosiak, Marek.

Monada jako droga ku metafizyce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 149-166, 1987. Święcicka, Krystyna.

Polemiki i filozofia S. I. Witkiewicza. Uwagi krytyczne o książce B. Michalskiego "Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza". [Polemika z: Michalski, Bohdan. Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza]. Studia Filozoficzne, nr 4, 157-166, 1981. Morszczyński, Wojciech.

Ontologiczne uwarunkowania ateizmu Stanisława Ignacego Witkiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 73-100, 1981. Nowaczyk, Jan.

Redukcja i monadologia - podstawowe sporne pojęcia fenomenologii Husserla. Garewicz, Jan (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społcznej, nr 26, 5-20, 1980. Landgrebe, Ludwig.

Miejsce filozofii Witkacego we współczesnej mu filozofii polskiej. (Monadyzm biologiczny a reizm i fenomenologia). Studia Filozoficzne, nr 3, 79-94, 1978. Michalski, Bohdan.

Stanisława Ignacego Witkiewicza monadyzm biologiczny. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 221-233, 1973. Michalski, Bohdan.

O przyczynowości w związku z poglądem biologicznego monadyzmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 234-264, 1973. Witkiewicz, Stanisław Ignacy.

"Filozofia St. I. Witkiewicza" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 11-20. Warszawa, PIW, 1957. Kotarbiński, Tadeusz.