INDEKS TEMATYCZNY

monizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O tym, jak Bertrand Russell rozprawił się z absolutnym monizmem. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 265-280, 1990. Szymura, Jerzy.

Czy Parmenides był monistą? Studia Filozoficzne, nr 3, 3-18, 1988. Miłuńska, Barbara.

Monizm - pluralizm. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 21-82, 1986. Krąpiec, Mieczysław, A.

Monizm i pluralizm estetyczny. Studia Filozoficzne, nr 7, 37-58, 1985. Pawłowski, Tadeusz.

Z problematyki wartości poznawczych w neoheglizmie brytyjskim. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 145-200, 1983. Szymura, Jerzy.

Czernyszewski - myśliciel i reformator życia społecznego (w 150 rocznicę urodzin). Studia Filozoficzne, nr 1, 3-33, 1979. Łubnicki, Narcyz.

Problem ducha i materii w Russella teorii neutralnego monizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 95-107, 1977. Krawiec, Urszula.

O swoistości monizmu modernistycznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 111-124, 1976. Kuderowicz, Zbigniew.

Istota życia w monistycznych i pluralistycznych teoriach bytu. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 77-88, 1976. Zięba, Stanisław.

Monizm epistemologiczny w psychofizjologii Wundta. Studia Filozoficzne, nr 7, 95-109, 1975. Banasiewicz, Wiesław.

"Filozofia uniwersalna" Teilharda de Chardin. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-54, 1969. Łubnicki, Narcyz.

Materializm dialektyczny. Studia krytyczne. Kraków, Wyd. Mariackie, 1948. Kłósak, Kazimierz.