INDEKS TEMATYCZNY

muzyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Muzyka a filozofia. [Sprawozdanie z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, KUL 1984]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 205-209, 1985. Ciszewska, Jadwiga.

Vanini (1585-1619) i jego filozofia muzyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 75-89, 1984. Nowicki, Andrzej.

W stronę antymuzyki czy nowej muzyczności? Studia Filozoficzne, nr 7, 125-139, 1984. Szerszenowicz, Jacek.

O sposobie istnienia utworu muzycznego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 43-54, 1983. Buczek, Barbara.

Wartość nowatorstwa w muzyce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 21-41, 1983. Schaeffer, Bogusław.

Nowa muzyka - nowe środki oddziaływania. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 93-109, 1982. Szerszenowicz, Jacek.

Estetyka sto lat spóźniona. [Polemika z: Pytlak, Andrzej. Wartość i kryteria oceny dzieła muzycznego]. Studia Filozoficzne, nr 11, 163-172, 1980. Szerszenowicz, Jacek.

Czego oczekuję od filozofii? (O fenomenie muzycznym). Znak, nr 283, 52-56, 1978. Mycielski, Zygmunt.

Muzyka i taniec. Piechocki, W. (tłum.), Gadomski, L. (popr.). Studia Filozoficzne, nr 4, 55-63, 1976. Guzzo, Augusto.

Muzyka i filozofia z punktu widzenia przekształcalności dzieł. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-145, 1976. Nowicki, Andrzej.

O znaczeniu w muzyce. [Rec. Meyer, Leonard B. Emocja i znaczenie w muzyce. Buchner, Antoni i Berger, Karol (tłum.)]. Studia Filozoficzne, nr 12, 187-190, 1975. Piotrowski, Michał.

Semiotechnika muzyczna w świetle teorii optymalnego komunikatu. Studia Filozoficzne, nr 4, 87-104, 1975. Wójcik, Tadeusz.

Studia z estetyki. T. 2. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 1966. Ingarden, Roman.

O procesualnym charakterze dzieła muzycznego. Studia Estetyczne, t. 2, 91-105, 1965. Lissa, Zofia.

Teoriopoznawcza analiza struktury czasowej poszczególnych gatunków muzycznych. Studia Estetyczne, t. 1, 131-160, 1964. Lissa, Zofia.

[Rec. Ansermet, Ernest. Les Fondements de la Musique dans la Conscience Humaine]. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 192-197, 1964. Voisé, Waldemar.

Estetyczne funkcje ciszy i pauzy w muzyce. Estetyka, II, 77-102, 1961. Lissa, Zofia.

"O zagadnieniu percepcji działa muzycznego" [fragment] w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 109-124. Warszawa, PWN, 1960. Ingarden, Roman.

Zagadnienie czasu muzycznego w estetyce Augusta Wilhelma Schlegla. Estetyka, I, 291-316, 1960. Lissa, Zofia.