INDEKS TEMATYCZNY

naród / narodowość


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Naród i wojna. Etyka, nr 25, 67-86, 1990. Elzenberg, Henryk.

Idea narodu w świetle aksjologii Henryka Elzenberga. Etyka, nr 25, 61-66, 1990. Musiał, Zbigniew.

Między narodem a cywilizacją. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 311-318, 1990. Skoczyński, Jan.

Historiozofii spotkanie z historią. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 343-355, 1989. Floryńska, Halina.

Innowacja i tradycja w refleksji klasyków marksizmu nad zjawiskiem narodowym. Studia Filozoficzne, nr 4, 23-39, 1987. Bębenek, Marian.

Nadzieja szukająca prawdy. Znak, nr 373, 3-14, 1985. Tischner, Józef.

Naród w filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 99-111, 1985. Żarowski, Mirosław J.

Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 35-97, 1980. Walicki, Andrzej.

Artur Górski jako teoretyk kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 209-246, 1979. Kuderowicz, Zbigniew.

Rozum i uniwersum. (Filozofia polityczna J. K. Szaniawskiego). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 63-96, 1979. Pieróg, Stanisław.

Cyprian Norwid: Trzy wątki myśli. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 3-41, 1978. Walicki, Andrzej.

Marksistowska teoria narodu. [Rec. Kosing, Alfred. Nation in Geschichte und Gegenwart]. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-196, 1977. Kaniowski, Władysław.

Naród w historiozofii Słowackiego. (Na podstawie pism filozoficznych i politycznych). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 141-175, 1976. Skoczyński, Jan.

Tożsamość narodowa jako zjawisko polityczne. Studia Filozoficzne, nr 9, 111-123, 1975. Modzelewski, Wojciech.

"Idea Polski" w publicystyce modernistycznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 111-126, 1974. Floryńska, Halina.

Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878-1939. Warszawa, PWN, 1973. Dziamski, Seweryn.

Waleckiego koncepcja narodu. [Rec. Walecki, Henryk. Wybór pism]. Studia Filozoficzne, nr 1, 205-209, 1970. Modzelewski, Wojciech.

Patriotyzm a świadomość klasowa w polskiej myśli socjalistycznej w latach 1878-1886. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 117-140, 1970. Modzelewski, Wojciech.

Filozoficzna analiza pojęcia ojczyzny. Studia Filozoficzne, nr 1, 45-64, 1969. Kuczyński, Janusz.

Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa, PWN, 1967. Sikora, Adam.

Uwagi o teorii narodu na marginesie analizy nacjonalistycznej teorii narodu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-39, 1967. Zimand, Roman.

Fichte. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963. Kuderowicz, Zbigniew.

Ojczyzna, naród, rewolucja: problematyka narodowa w polskiej myśli szlacheckorewolucyjnej. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1962. Szacki, Jerzy.

Społeczeństwo i historia w filozofii A. Schopenhauera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 97-125, 1961. Garewicz, Jan.

Libelt a historiozofia heglowska. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 213-248, 1961. Ładyka, Jerzy.

Mochnacki i problem historii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 67-99, 1959. Szacki, Jerzy.

Wiadomość o Janie Ludwiku Żukowskim. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 3, 61-80, 1958. Szacki, Jerzy.

"Kształtowanie się założeń teoretycznych historiografii Joachima Lelewela. (Okres przedpowstaniowy)" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 112-194. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Assorodobraj, Nina.

"Z historii ideologii szlachecko-rewolucyjnej w Polsce drugiego i trzeciego dziesięciolecia XIX wieku" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 68-111. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Szacki, Jerzy.

Socjalizm a naród. Myśl Filozoficzna, nr 3, 145-171, 1957. Wiatr, Jerzy.

Kilka uwag o procesie powstawania narodów socjalistycznych. [Polemika z: Hochfeld, Julian. O niektórych aspektach kwestii narodowej w obecnej fazie ogólnego kryzysu kapitalizmu]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 156-172, 1956. Orzechowski, Marian.

O polskich rewolucjonistach szlacheckich drugiego i trzeciego dziesięciolecia XIX wieku. Myśl Filozoficzna, nr 4, 26-61, 1955. Szacki, Jerzy.

"Poglądy filozoficzne i społeczne Edwarda Dembowskiego" w: Dembowski, Edward. Pisma. Tom 5. 3-60. Warszawa, PWN, 1955. Śladkowska, Anna.

Rozwój ideologiczny Edwarda Dembowskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1955. Śladkowska, Anna.

Pisma filozoficzne i społeczne. T. 1 i 2. Suchodolski, Bogdan (opracowanie i wstęp), IX-XXVIII. Warszawa, PWN, 1954. Staszic, Stanisław.

W 40-lecie pracy Stalina "Marksizm a kwestia narodowa". Myśl Filozoficzna, nr 2, 162-196, 1953. Hochweld, Julian.