INDEKS TEMATYCZNY

narracja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Czy istnieje ‘profesjonalny’ i ‘nieprofesjonalny’ wymiar biografii? Rozważania na kanwie ‘Opowieści autobiograficznej’ Michała Głowińskiego. Refleksja rozpisana na dwa głosy" w: Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna. M. Kafar (red.), 127-150. Łódź. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. Modrzejewska-Świgulska, Monika i Bogusławski, Marcin.

"Doświadczenie siebie w ujęciu Paula Ricoeura" w: Główne Problemy Współczesnej Etyki, Dominik, K. i Dzwonkowska, D. i Waleszczyński, A. (red.). Olecko-Warszawa, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, 2008. Dominik, Karolina.