INDEKS TEMATYCZNY

natura a kultura


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Pojęcie osoby w psychologii humanistycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-179, 1989. Leszczyński, Andrzej C.

Status metodologiczny hipotezy koewolucji genowo-kulturowej Ch. J. Lumsdena i E. O. Wilsona. Studia Filozoficzne, nr 12, 101-112, 1989. Piątek, Zdzisława.

Metoda, model, struktura oraz relacje między naturą a kulturą w strukturalizmie Lévi-Straussa. Studia Filozoficzne, nr 4, 125-137, 1985. Zaprzaluk-Kruszyńska, Sabina.

Historiozofia Oswalda Spenglera. Studia Filozoficzne, nr 6, 109-128, 1984. Kaniowski, Władysław.

Rousseau i Fichte: dwie koncepcje kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 23-69, 1984. Łukasiewicz, Małgorzata.

Duch ludzki, kultura i cywilizacja w ujęciu Konrada Lorenza. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-95, 1984. Szewczyk, Kazimierz.

Racjonalność, czyli kłopoty z porządkiem. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 295-300, 1983. Kołakowski, Andrzej.

Romantyzm jako "struktura duchowa". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 219-242, 1982. Woźniak, Maria.

"Filozofia przyrodnika". Studia Filozoficzne, nr 11, 147-162, 1980. Pobojewska, Aldona.

Popędy, rozum i kultura. Studia Filozoficzne, nr 3, 95-105, 1980. Szewczyk, Kazimierz.

Walka z konwencją w estetyce polskiego naturalizmu. Cytat kulturowy jako czynnik konwencjonalizacji sztuki. Studia Filozoficzne, nr 8, 69-77, 1974. Kabata, Michał.

Działanie kulturotwórcze w relacji do podłoża zdeterminowanego koniecznościowo według filozofii św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 125-132, 1971. Wistuba, Halina.

Natura ludzka a potrzeby. Etyka, t. 6, 31-49, 1970. Reykowski, Janusz.

Antynomie natury i kultury (elementy antropologii filozoficznej w polskiej teorii kultury fizycznej). Studia Filozoficzne, nr 3, 77-94, 1969. Krawczyk, Zbigniew.

"Przerosty cywilizacyjne a wartości twórcze" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 97-107. Warszawa, PWN, 1960. Grzegorczyk, Andrzej.